Personlig assistans

Personlig assistans är ett individuellt anpassat stöd som hjälper dig med funktions­nedsättning att leva ett själv­ständigt liv med goda levnadsvillkor.

Med goda levnadsvillkor betyder att du bland annat att du kan delta i samhället, bestämma över din vardag och har inflytande över din vård och omsorg.

Hitta på sidan

Du som är under 65 år kan ansöka om personlig assistans genom kommunens bistånds­handläggare. Du betalar ingenting för insatsen.

Det finns två parter som kan besluta om personlig assistans.

Är det grundläggande behovet av personlig assistans mer än 20 timmar i veckan är det Försäkringskassan som beslutar om ersättning. Detta enligt socialförsäkringsbalken (SFB).

Även kommunen kan bevilja personlig assistans.

Du som har personlig assistent kan få eller har fått merkostnader på grund av att assistenten varit sjuk. Då kan du ansöka om ekonomiskt stöd.