Personlig assistans

Du som har en funktionsnedsättning kan ansöka om personlig assistans. Det skapar bättre förutsättningar att leva ett självständigt liv med goda levnadsvillkor.

Regler och villkor

Goda levnadsvillkor betyder att du bland annat att du kan delta i samhället, bestämma över din vardag och har inflytande över din vård och omsorg.

Du som är under 65 år kan ansöka om personlig assistans genom kommunens bistånds­handläggare. Du betalar ingenting för insatsen.

Det finns två parter som kan besluta om personlig assistans.

Är det grundläggande behovet av personlig assistans mer än 20 timmar i veckan är det Försäkringskassan som beslutar om ersättning. Detta enligt socialförsäkringsbalken (SFB).

Även kommunen kan bevilja personlig assistans.

Ansökan

Du kan ansöka om stödinsatser utifrån lagen om särskilt stöd (LSS).

Ekonomiskt stöd när assistent varit sjuk

Du som har personlig assistent kan få eller har fått merkostnader på grund av att assistenten varit sjuk. Då kan du ansöka om ekonomiskt stöd.