Kultur i vården

Kommunen arrangerar kulturupplevelser för dig som är äldre eller har en funktionsnedsättning. Det kan exempelvis vara kostnadsfria konserter och workshops.

Kultur i vården är kulturupplevelser för dig som är äldre och för dig med funktions­nedsättning. Alla människor har rätt att ta del av kulturlivet utifrån sina förutsättningar och under livets olika skeden.

Kultur kan ge nya perspektiv, vara bra för kreativiteten och bidra till ett djupare livsinnehåll. Kultur kan också fungera som rehabilitering och är en viktig friskvårdsfaktor. Kulturupplevelser stärker det friska i människan.

Kommunen arrangerar olika kulturevenemang

Enköpings kommun anordnar kulturprogram på träffpunkter och omvårdnadsboenden. Alla program har fri entré. Varje år anordnar Enköpings kommun också Kulturveckan för alla. Det är en vecka full med tillgänglig kultur.

Konserter och workshops som är förlagda på träffpunkter är till för alla som har fyllt 65 år, men även yngre personer är välkomna. Du behöver inte vara medlem och det kostar ingenting. Konserter och workshops som är förlagda på omvårdnadsboenden är till för boende, närstående, personal eller besökare inom kommunens vård.