Anslags­tavla

Anslagstavlan tillkännager möten och beslut, till exempel kommunfullmäktiges möten, justering av protokoll och tillkännagivanden av översiktsplaner och detaljplaner enligt plan- och bygglagen. Du har rätt att överklaga beslut.

Så överklagar du ett beslut

Kommunfullmäktiges sammanträde

Det finns inga meddelanden just nu

Anslag av protokoll

Beslutande organ: Upplevelsenämnden

Datum för sammanträde: 2021-10-19

Paragrafer: 76-85

Anslaget: 2021-10-22

Tas ner: 2021-11-23

Sista dag att överklaga: 2021-11-22

Protokoll.docx.pdf

Beslutande organ: Miljö- och byggnadsnämnden

Datum för sammanträde: 2021-10-13

Paragrafer: § 173-201

Anslaget: 2021-10-21

Tas ner: 2021-11-13

Sista dag att överklaga: 2021-11-12

MBN protokoll 13 oktober 2021.pdf

Beslutande organ: Kommunstyrelsens plan-, mark- och exploateringsutskott

Datum för sammanträde: 2021-10-14

Paragrafer: § 79 - 89

Anslaget: 2021-10-18

Tas ner: 2021-11-11

Sista dag att överklaga: 2021-11-10

Protokoll_Plex_2021-10-14.pdf

Beslutande organ: Socialnämndens arbetsutskott

Datum för sammanträde: 2021-10-11

Paragrafer: 268 - 275

Anslaget: 2021-10-15

Tas ner: 2021-11-06

Sista dag att överklaga: 2021-11-05

Beslutande organ: Socialnämndens arbetsutskott

Datum för sammanträde: 2021-10-04

Paragrafer: 259-267, varav paragraf 267 är omedelbart justerad

Anslaget: 2021-10-08

Tas ner: 2021-10-29

Sista dag att överklaga: 2021-10-28

Beslutande organ: Samordningsförbundet Uppsala län

Datum för sammanträde: 2021-09-16

Paragrafer: §§ 23-35

Anslaget: 2021-10-05

Tas ner: 2021-10-26

Sista dag att överklaga: 2021-10-25

FS protokoll 2021-09-16 signerat.pdf

Beslutande organ: Kommunstyrelsen

Datum för sammanträde: 2021-09-28

Paragrafer: §§ 157-188

Anslaget: 2021-10-05

Tas ner: 2021-10-27

Sista dag att överklaga: 2021-10-27

Protokoll KS 2021-09-28.pdf

Beslutande organ: Socialnämndens arbetsutskott

Datum för sammanträde: 2021-10-04

Paragrafer: 267, övriga paragrafer finns i ordinarie protokoll

Anslaget: 2021-10-05

Tas ner: 2021-10-26

Sista dag att överklaga: 2021-10-25

Beslutande organ: Vård- och omsorgsnämnden

Datum för sammanträde: 2021-09-22

Paragrafer: 73-88

Anslaget: 2021-10-04

Tas ner: 2021-10-26

Sista dag att överklaga: 2021-10-25

VON-protokoll-2021-09-22.pdf

Beslutande organ: Kommunstyrelsens personalutskott

Datum för sammanträde: 2021-09-13

Paragrafer: §§ 22-27

Anslaget: 2021-10-01

Tas ner: 2021-10-25

Sista dag att överklaga: 2021-10-25

Protokoll KSPU 2021-09-13.pdf

Övriga anslag

Det finns inga meddelanden just nu