Anslags­tavla

Anslagstavlan tillkännager möten och beslut, till exempel:

  • kommunfullmäktiges möten
  • justering av protokoll
  • tillkännagivanden av översiktsplaner och detaljplaner enligt plan- och bygglagen.

Du har rätt att överklaga beslut.

Kommunfullmäktiges sammanträde

Det finns inga meddelanden just nu

Anslag av protokoll

Beslutande organ: Socialnämndens arbetsutskott

Datum för sammanträde: 2023-02-07

Paragrafer: 21 och 24

Anslaget: 2023-02-08

Tas ner: 2023-03-02

Sista dag att överklaga: 2023-03-01

Beslutande organ: Kommunstyrelsens plan-, mark- och exploateringsutskott

Datum för sammanträde: 2023-02-01

Paragrafer: § 1-7

Anslaget: 2023-02-06

Tas ner: 2023-03-01

Sista dag att överklaga: 2023-02-28

protokoll_plex_2023-02-01.pdf

Beslutande organ: Vård- och omsorgsnämnden

Datum för sammanträde: 2023-01-25

Paragrafer: 14-22

Anslaget: 2023-02-03

Tas ner: 2023-02-27

Sista dag att överklaga: 2023-02-24

von-protokoll-2023-01-25.pdf

Beslutande organ: Kommunstyrelsens personalutskott

Datum för sammanträde: 2023-01-30

Paragrafer: §1-3

Anslaget: 2023-02-02

Tas ner: 2023-02-23

Sista dag att överklaga: 2023-02-22

Protokoll KSPU 2023-01-30.pdf

Beslutande organ: Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Datum för sammanträde: 2023-01-31

Paragrafer: §1-8

Anslaget: 2023-02-01

Tas ner: 2023-02-23

Sista dag att överklaga: 2023-02-22

Protokoll-uan-2023-01-31.pdf

Beslutande organ: Upplevelsenämnden

Datum för sammanträde: 2023-01-26

Paragrafer: 1-5

Anslaget: 2023-01-31

Tas ner: 2023-02-22

Sista dag att överklaga: 2023-02-21

Protokoll-2023-01-26.pdf

Beslutande organ: Kommunstyrelsen

Datum för sammanträde: 2023-01-17

Paragrafer: §1-16

Anslaget: 2023-01-31

Tas ner: 2023-02-22

Sista dag att överklaga: 2023-02-22

Protokoll KS 17 januari 2023.pdf

Beslutande organ: Socialnämnden

Datum för sammanträde: 2023-01-24

Paragrafer: 14-28

Anslaget: 2023-01-28

Tas ner: 2023-02-18

Sista dag att överklaga: 2023-02-17

Protokoll 230124.pdf

Beslutande organ: Socialnämndens arbetsutskott

Datum för sammanträde: 2023-01-24

Paragrafer: 17-20, varav paragraf 20 är omedelbart justerad

Anslaget: 2023-01-28

Tas ner: 2023-02-18

Sista dag att överklaga: 2023-02-17

Beslutande organ: Tekniska nämnden

Datum för sammanträde: 2023-01-26

Paragrafer: 1-6

Anslaget: 2023-01-27

Tas ner: 2023-02-18

Sista dag att överklaga: 2023-02-17

protokoll-tn-2023-01-26.pdf

Beslutande organ: Vård- och omsorgsnämnden

Datum för sammanträde: 2023-01-18

Paragrafer: 1-13

Anslaget: 2023-01-27

Tas ner: 2023-02-17

Sista dag att överklaga: 2023-02-16

von-protokoll-2023-01-18.pdf

Beslutande organ: Socialnämndens arbetsutskott

Datum för sammanträde: 2023-01-24

Paragrafer: 20, övriga paragrafer justeras i ordinarie protokoll

Anslaget: 2023-01-25

Tas ner: 2023-02-16

Sista dag att överklaga: 2023-02-15

Beslutande organ: Miljö- och byggnadsnämnden

Datum för sammanträde: 2023-01-12

Paragrafer: § 1-21

Anslaget: 2023-01-18

Tas ner: 2023-02-10

Sista dag att överklaga: 2023-02-09

Protokoll MBN 2023-01-12 sid 1.pdf

Beslutande organ: Kommunstyrelsen

Datum för sammanträde: 2022-10-25

Paragrafer: § 179

Anslaget: 2022-10-25

Tas ner: $protokoll.unpublishDate

Sista dag att överklaga: 2022-11-16

Protokoll, ks 2022-10-25, § 179.pdf

Beslutande organ: $protokoll.organ

Datum för sammanträde: $protokoll.meetingDate

Paragrafer: §

Anslaget: 2022-05-20

Tas ner: $protokoll.unpublishDate

Sista dag att överklaga: $protokoll.appealDate

Protokoll-2022-05-17.pdf

Beslutande organ: Valnämnden

Datum för sammanträde: 2022-04-28

Paragrafer: §§ 18-24

Anslaget: 2022-05-05

Tas ner: $protokoll.unpublishDate

Sista dag att överklaga: 2022-05-27

Protokoll_valnämnden 2022-04-28.pdf

Övriga anslag

Det finns inga meddelanden just nu