Anslags­tavla

Anslagstavlan tillkännager möten och beslut, till exempel kommunfullmäktiges möten, justering av protokoll och tillkännagivanden av översiktsplaner och detaljplaner enligt plan- och bygglagen. Du har rätt att överklaga beslut.

Kommunfullmäktiges sammanträde

Det finns inga meddelanden just nu

Anslag av protokoll

Beslutande organ: Överförmyndarnämnden

Datum för sammanträde: 2021-11-22

Paragrafer: §§ 193-205, 207-208

Anslaget: 2021-11-29

Tas ner: 2021-12-20

Sista dag att överklaga: 2021-12-20

Anslag_overformyndarnamnden_2021-11-22.pdf

Beslutande organ: Kommunstyrelsen

Datum för sammanträde: 2021-11-23

Paragrafer: § 212 - 243

Anslaget: 2021-11-26

Tas ner: 2021-12-18

Sista dag att överklaga: 2021-12-18

Protokoll.pdf

Beslutande organ: Vård- och omsorgsnämnden

Datum för sammanträde: 2021-11-17

Paragrafer: 100-111

Anslaget: 2021-11-26

Tas ner: 2021-12-20

Sista dag att överklaga: 2021-12-17

von-protokoll-2021-11-17.pdf

Beslutande organ: Socialnämndens arbetsutskott

Datum för sammanträde: 2021-11-22

Paragrafer: 287-297

Anslaget: 2021-11-25

Tas ner: 2021-12-16

Sista dag att överklaga: 2021-12-15

Beslutande organ: Socialnämnden

Datum för sammanträde: 2021-11-22

Paragrafer: 162-178

Anslaget: 2021-11-25

Tas ner: 2021-12-16

Sista dag att överklaga: 2021-12-15

Protokoll 211122.pdf

Beslutande organ: Tekniska nämnden

Datum för sammanträde: 2021-11-17

Paragrafer: 111-131

Anslaget: 2021-11-24

Tas ner: 2021-12-17

Sista dag att överklaga: 2021-12-16

protokoll-tn-2021-11-17.pdf

Beslutande organ: Kommunfullmäktige

Datum för sammanträde: 2021-11-15

Paragrafer: §§ 150-170

Anslaget: 2021-11-23

Tas ner: 2021-12-15

Sista dag att överklaga: 2021-12-15

Protokoll-KF-2021-11-15.pdf

Beslutande organ: Överförmyndarnämnden

Datum för sammanträde: 2021-11-22

Paragrafer: § 206

Anslaget: 2021-11-22

Tas ner: 2021-12-14

Sista dag att överklaga: 2021-12-14

Anslag_§_206_IH-plan-omedelbar-justering.pdf

Beslutande organ: Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Datum för sammanträde: 2021-11-17

Paragrafer: §179-200

Anslaget: 2021-11-22

Tas ner: 2021-12-14

Sista dag att överklaga: 2021-12-13

Protokoll UAN 2021-11-17.pdf

Beslutande organ: Upplevelsenämnden

Datum för sammanträde: 2021-11-16

Paragrafer: 86 - 101

Anslaget: 2021-11-22

Tas ner: 2021-12-14

Sista dag att överklaga: 2021-12-13

Protokoll-2021-11-16.pdf

Beslutande organ: Miljö- och byggnadsnämnden

Datum för sammanträde: 2021-11-10

Paragrafer: § 202-228

Anslaget: 2021-11-18

Tas ner: 2021-12-11

Sista dag att överklaga: 2021-12-10

MBN Protokoll 2021-11-10 sid 1.pdf

Beslutande organ: Kommunstyrelsens plan-, mark- och exploateringsutskott

Datum för sammanträde: 2021-11-11

Paragrafer: § 79-88

Anslaget: 2021-11-17

Tas ner: 2021-12-10

Sista dag att överklaga: 2021-12-09

Protokoll_Plex_2021-11-11.pdf

Beslutande organ: Socialnämndens arbetsutskott

Datum för sammanträde: 2021-11-08

Paragrafer: 282-286

Anslaget: 2021-11-12

Tas ner: 2021-12-04

Sista dag att överklaga: 2021-12-03

Beslutande organ: Socialnämnden

Datum för sammanträde: 2021-11-10

Paragrafer: 161

Anslaget: 2021-11-11

Tas ner: 2021-12-02

Sista dag att överklaga: 2021-12-01

Beslutande organ: Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott

Datum för sammanträde: 2021-11-09

Paragrafer: 4-6

Anslaget: 2021-11-10

Tas ner: 2021-12-02

Sista dag att överklaga: 2021-12-01

Övriga anslag

Ansökan om bygglov för avloppspumpstation i Kolarvik

Ansökan om bygglov för avloppspumpstation i Kolarvik Miljö- och byggnadsnämnden i Enköping har fått in en ansökan om nybyggnad av avloppspumpstation på fastigheten Sycklinge 1:71. Förslaget innebär en avvikelse gällande placering av avloppspumpstation på naturmark – mark avsedd för naturområde enligt gällande detaljplan. Innan miljö- och byggnadsnämnden fattar ett beslut kan du lämna skriftliga synpunkter på ärendet. Handlingarna som hör till ärendet finns hos kontaktcenter på Torggatan 21 i Enköping och på enkoping.se/anslagstavla. För att vi ska kunna ta ställning till dina synpunkter behöver vi dem senast 10 december 2021.Skriv att synpunkterna rör ärende 2021-902, Sycklinge 1:71. Skicka dina synpunkter via e-post till bygglov@enkoping.se eller per brev till: Enköpings kommun Miljö- och byggnadsförvaltningen 745 80 Enköping

Anslaget: 2021-11-26

Tas ner: 2021-12-10

Kungörelse 2021-902 Sycklinge 1.71.pdf

Ansökan om bygglov för tillbyggnad av väderskydd i Romberga

Ansökan om bygglov för tillbyggnad av väderskydd i Romberga Miljö- och byggnadsnämnden i Enköping har fått in en ansökan om tillbyggnad av väderskydd på flerbostadshus på fastigheten Romberga 9:3. Förslaget innebär en avvikelse avseende placering av väderskydd på prickad mark – mark som inte får bebyggas enligt gällande detaljplan. Innan miljö- och byggnadsnämnden fattar ett beslut kan du lämna skriftliga synpunkter på ärendet. Handlingarna som hör till ärendet finns hos kontaktcenter på Torggatan 21 i Enköping och på enkoping.se/anslagstavla. För att vi ska kunna ta ställning till dina synpunkter behöver vi dem senast den 8 december. Skriv att synpunkterna rör ärende 2021-881, Romberga 9:3. Skicka dina synpunkter via e-post till bygglov@enkoping.se eller per brev till: Enköpings kommun Miljö- och byggnadsförvaltningen 745 80 Enköping

Anslaget: 2021-11-24

Tas ner: 2021-12-09

Kungörelse 2021-881 Romberga 9-3.pdf

Ansökan om förhandsbesked för två enbostadshus, komplementbyggnader och stallbyggnad i Slaktebo

Ansökan om förhandsbesked för två enbostadshus, komplementbyggnader och stallbyggnad i Slaktebo Miljö- och byggnadsnämnden i Enköping har fått in ett förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus, komplementbyggnader och stallbyggnad på fastigheten Slaktebo 1:3 och Torsviudd S:1. Innan miljö- och byggnadsnämnden fattar ett beslut kan du lämna skriftliga synpunkter på ärendet. Handlingarna som hör till ärendet finns hos kontaktcenter på Torggatan 21 i Enköping och på enkoping.se/anslagstavla. För att vi ska kunna ta ställning till dina synpunkter behöver vi dem senast 10 december 2021. Skriv att synpunkterna rör ärende 2021-743, Slaktebo 1:3. Skicka dina synpunkter via e-post till bygglov@enkoping.se eller per brev till: Enköpings kommun, Miljö- och byggnadsförvaltningen, 745 80 Enköping

Anslaget: 2021-11-26

Tas ner: 2021-12-10

Kungörelse 2021-743 Slaktebo 1.3.pdf

Kungörelse Samråd detaljplan för Centrum 18:1 med flera, Paushuset

Fritext

Anslaget: 2021-11-03

Tas ner: 2021-12-20

Kungörelse-Samråd av detaljplan för Centrum 18_1_Paus.pdf