Bostads­anpassning

Du kan söka bidrag för att anpassa din bostad om du har behov av det.

Bostadsanpassning görs till dig som på grund av ålder eller funktionsnedsättning har behov av att göra din bostad och närmiljö mer praktisk. Du ska kunna leva som alla andra och använda din bostad på det sätt du vill.