Ansökan om stöd och omsorg

Om du vill ansöka om stöd och omsorg kan du välja mellan att ansöka muntligt, skriftligt eller digitalt. 

SoL och LSS

Du kan ansöka om stödinsatser utifrån två lagar. Det finns också kommunala riktlinjer som vård- och omsorgsnämnden har antagit.

Socialtjänstlagen (SoL)

Om du på grund av ålder och/eller funktions­nedsättning behöver stöd och hjälp kan du ansöka om insatser inom:

 • Boende och boendestöd
 • Sysselsättning
 • Korttidsplats
 • Hemtjänst
 • Omvårdnadsboende
 • Dagverksamhet demens
 • Trygghetslarm
 • Kontaktperson

Lagen om särskilt stöd (LSS)

Om du på grund av funktions­nedsättning behöver stöd och hjälp kan du ansöka om insatser inom:

 • Personlig assistans
 • Ledsagarservice
 • Kontaktperson
 • Avlösarservice i hemmet
 • Korttidsvistelse utanför det egna hemmet
 • Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år
 • Boende i familjehem eller i bostad med särskild service för barn eller ungdom
 • Bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad
 • Daglig verksamhet.

För att göra en ansökan kan du vända dig till en bistånds­handläggare. Det är han eller hon som hjälper dig att få rätt stöd och hjälp beviljad.

Ansökan

Ansök via en blankett

Ansök via vår e-tjänst, Medborgartjänsten

Medborgartjänsten ger dig möjlighet att ansöka digitalt. Om du själv inte har möjlighet att ansöka digitalt kan du ta hjälp av din god man, anhörig eller vän. Du står alltid själv för din ansökan så länge du inte uttryckt något annat.

Registrera dig som ombud

För att kunna ansöka åt ditt barn, din förälder eller din huvudman behöver du först bli registrerad som ombud. Ansvarig handläggare kan hjälpa dig med det.

 • Du kan använda Medborgartjänsten på både dator, surfplatta och mobiltelefon.
 • För att använda Medborgartjänsten när du vill ansöka om stöd behöver du ett bank-ID.

Hanteringen av din ansökan – steg för steg

1. Du skickar in din ansökan

Du får en bekräftelse i e-tjänsten att du skickat in en ansökan.

2. Möte

När handläggaren tagit emot din ansökan kontaktar hen dig för att boka in ett möte. Mötet kan vara på handläggarens kontor, hemma hos dig, telefonmöte eller videomöte. Om du har intyg eller liknande som visar vilket behov av stöd du har, förbered gärna dessa.

Du kan ta med dig en anhörig till mötet om du vill. Om du tycker att det är okej kan din handläggare prata med dina anhöriga för att få veta mer om ditt behov av stöd i vardagen.

Handläggaren kommer ställa frågor för att förstå vilket behov av stöd du har. Du får också en del information om vilket stöd kommunen kan erbjuda. Om du har frågor om informationen du får under mötet, be gärna din handläggare att förklara mer.

3. Utreda

Handläggaren utreder ditt behov för att se vilket stöd du behöver. I sin bedömning tar handläggaren med stöd som du får av andra samt vad du klarar själv.

4. Fattar beslut

Handläggaren fattar ett beslut om du kan få stöd. Beslutet skickas hem till dig. I Medborgartjänsten kan du även ta del av ditt beslut.

5.1 Om beslutet är ett Ja (bifall)

Du får information om stödet. Vissa sorters stöd är avgiftsbelagda. För att din avgift ska beräknas rätt behöver du lämna in uppgifter om inkomst och boendekostnad. Du får automatiskt blanketter som du ska fylla i. När ditt stöd har kommit igång får du ett beslut om hur stor avgift du ska betala. Om du tycker att din avgiftshandläggare har fattat fel beslut om din avgift har du rätt att överklaga.

Om du får ja på din ansökan kontaktar den verksamhet som ska ge dig stödet dig, och du får mer information. Det är nu verksamheten som du har kontakt med angående ditt stöd.

5.2 Om beslutet är ett Nej (avslag)

Du får en förklaring till varför du fått avslag. Läs bedömningen i utredningen. Hör gärna av dig till din handläggare om du har frågor om ditt beslut. Om du har fått ett avslag kan du överklaga om du inte är nöjd och handläggaren kan hjälpa dig med det att överklaga beslutet. Du kan alltid söka på nytt om dina behov förändras.

Skillnad mellan ansökan och anmälan

Vem som helst kan anmäla till vård- och omsorgsförvaltningen att en person behöver hjälp. Då tar biståndshandläggaren kontakt med personen som anmälan gäller och frågar om han eller hon vill ansöka om hjälp.

Våra insatser bygger på frivillighet och självbestämmande och därför måste du som känner att du behöver hjälp själv göra en ansökan.

Medborgartjänsten är ett digital e-tjänst och ett komplement för att ansöka om stöd och omsorg.

Överklaga ett beslut

Relaterad information

 • Länk