Fristående förskole­verksamhet och peda­gogisk omsorg

Om du planerar att driva fristående förskola eller pedagogisk omsorg måste du ansöka om tillstånd. Även då förändringar sker i ägar- och ledningsgruppen för en fristående förskola måste du anmäla det till kommunen.

Om du ska starta en fristående förskola eller pedagogisk omsorg ansöker du om tillstånd hos utbildningsförvaltningen i Enköpings kommun.

Du måste alltid göra en anmälan till miljö- och byggnadsförvaltningen om att du startar verksamheten och om du ska servera mat.

Då den fristående verksamheten omfattas av flera lagstiftningar måste du ha kontakt med både skolnämnden, miljöavdelningen och byggavdelningen.

För att bedriva verksamhet krävs bland annat: Ändamålsenliga lokaler, att du följer Livsmedelsverkets rekommendationer Bra mat i förskolan och att din verksamhet ingår i kommunens gemensamma kö och placering. Är du dagbarnvårdare måste du ha ett fungerande vikariesystem, om du eller en familjemedlem skulle bli sjuk eller om du är ledig.

Vanliga frågor

Om du vill starta en fristående förskola eller pedagogisk omsorg ska du ansöka om tillstånd från utbildningsförvaltningen. Det gör du på våra blanketter. Blanketten skickar du till oss på utbildningsförvaltningen.

Blankett för ansökan om att starta fristående förskola

Blankett för ansökan om att starta fristående pedagogisk omsorg

Blankett för ansökan om att utöka fristående pedagogisk omsorg

Ansökan skickas till Enköpings kommun, Utbildningsförvaltningen, 745 80, Enköping.

Har du frågor?

Telefonnummer till kommunens kontaktcenter: 0171-62 50 00

E-post till kommunens kontaktcenter: kommunen@enkoping.se

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har tagit fram villkor som beskriver kraven som ställs för att driva en fristående förskola eller pedagogisk omsorg i kommunen. Villkoren tar hänsyn till skollagen, socialtjänstlagen, gällande verksamhet, personal, ekonomi och nämndens riktlinjer.

Skollagen kräver att sådana förändringar anmäls till kommunen inom en månad.

Anmäl ändringar i ägar- och ledningskretsen för fristående förskola

Ja, du måste lämna in en skriftlig anmälan till miljö- och byggnadsförvaltningen senast sex veckor innan du planerar att starta verksamheten. Det gäller både kommunal och fristående verksamhet. Tiden börjar att räknas från det datum som din anmälan är komplett. I vår processkarta förklarar vi steg för steg hur en anmälan går till och vad du behöver tänka på.

Processen för att anmäla start av skol- eller fritidsverksamhet till miljö- och byggnadsförvaltningen

Om du driver en verksamhet som berörs av miljöbalken ska du betala avgift för prövning och tillsyn. Dessutom gäller det befogade klagomål som handläggs med stöd i miljöbalken.

Läs mer om taxor och avgifter

Det kan vara så att du behöver ansöka om bygglov för att få starta en fristående förskola eller pedagogisk omsorg, . Det bästa är att ta kontakt med kommunen eller läsa mer på byggsidan.

Läs mer om bygglov på byggsidan på Enköpings kommuns webbplats

 Det är viktigt att du har en bra egenkontroll. Du ska planera och kontrollera din verksamhet så att det inte uppstår några problem för människors hälsa eller miljön. I kontrollen ska det ingå rutiner, riskhantering och ansvarsfördelning.

 För att få servera mat måste du skicka in en anmälan till kommunen om livsmedelsanläggning två veckor innan du startar upp verksamheten.

Regler för livsmedelsverksamhet

Om du inte anmäler verksamheten i tid kan du få betala en miljösanktionsavgift. Avgiften ska betalas av den som bedriver verksamheten. Det aktuella beloppet anges i förordningen om miljösanktionsavgifter.

Förordning om miljösanktionsavgifter (2012:259) på riksdagens webbplats

Fördjupning

Kontakt

Hittar du inte svaret på din fråga?