Störningar och vägarbeten

På den här sidan kan du ta del av aktuella störningar och pågående vägarbeten.

Drift­störningar

Uppdaterat 2 juni klockan 16.20

Nu går det bra att dricka vattnet igen. Alla prover har varit godkända.

Pågående väg­arbeten

Den 10 maj startar arbeten vid Ullundavägens gång- och cykelväg. 

Arbetet kommer att ske under en längre tid, och i etapper. Trafiken påverkas inte av arbetet men gång- och cykelvägen blir påverkad. 

Vattenfall arbetar med att bygga mer belysning längs med gång- och cykelvägen. I den första etappen borrar de och trycker ner slangar under infartsvägarna. 

Arbeten med en ny hållplats på Fannalundsvägen är igång. 

En tillfällig hållplats finns bredvid den gamla. Under arbetstiden är vägen avsmalnad och skyltar styr trafiken när det behövs.

Gående hänvisas till andra sidan.

Till och med vecka 28 utförs arbeten på Kungsgatan. Under arbetstiden kommer vägen att vara avsmalnad. 

Tidvis kommer även en del av gång- och cykelvägen stängas av och gång- och cykeltrafik leds om under tiden. 

Arbeten sker på Hantverkaregatan och Munksundsgatan. 

Hantverkaregatan har ingen framkomlighet och Munksundsgatan har en mindre avstängning vid arbetsområdet.

Enköpings kommuns VA-avdelning och SH-Bygg utför ledningsarbeten.

Arbetet på Munksundsgatan och Hantverkaregatan planeras pågå fram till och med vecka 26.

Från 18 juli 2022 till och med 31 december 2023 pågår saneringsarbeten på Östra Järnvägsgatan 2 i Enköping. Arbetsområdet gäller hela gatubredden även Salavägen blir påverkad genom att norrgående körfältet blir avsmalnat.

Det är smalare körfält på Doktor Westerlunds gata 22 men båda körfälten ska hållas öppna.

Vi ska lägga nya vatten- och avloppsledningar samt anlägga en rondell.

Arbetena kommer att pågå till juni 2023.

Vi arbetar i etapper med en ny vattenledning i Romberga, på Fagerskogsgatan. Ny vattenledning kommer att schaktas i gatan, men ett körfält kommer att kunna hållas öppet. Arbetena kommer att pågå till sommaren 2023.