Störningar och vägarbeten

På den här sidan kan du ta del av aktuella störningar och pågående vägarbeten.

Drift­störningar

Just nu är det inga driftstörningar

Pågående väg­arbeten

Från 8 augusti behöver vi renovera vatten- och avloppsledningar på Kungsgatan 47-53.

Ett körfält stängs av på den del av Kungsgatan som berörs. Trafikljus styr trafiken. Arbetet beräknas pågå ett par månader.

Arbetet behöver göras för att bland annat undvika vattenläckor.

Från 18 juli 2022 till och med 31 december 2023 pågår saneringsarbeten på Östra Järnvägsgatan 2 i Enköping. Arbetsområdet gäller hela gatubredden även Salavägen blir påverkad genom att norrgående körfältet blir avsmalnat.

Från och med 4 juli stänger vi av tunneln vid gång och cykelvägen som går till Hagalund.

Anledningen till avstängningen på grund av att riskfyllt arbete utförs på norra sidan av tunneln. Det kommer bli en ny gång och cykelväg i området samt att vi lägger ned nya vatten och avloppsrör.

Arbetet planeras pågå till maj 2023.

Det är smalare körfält på Doktor Westerlunds gata 22 men båda körfälten ska hållas öppna.

Vi ska lägga nya vatten- och avloppsledningar samt anlägga nya busshållplatser. Arbetet med busshållplatser görs som en del i arbetet för nya stadsbusslinjenätet.

Arbetena kommer att pågå till juni 2022.

På Doktor Westerlunds gata 15 blir det vägarbeten 13 juni till 11 juli. Körfältet in mot centrum styrs av trafiksignaler.

Vi byter vatten och avloppsledningar. Ena energi byter ledningar för fjärrvärmen.

Från 14 mars är en del av parkeringen vid Gustav Adolfs plan avstängd. Alternativa parkeringsplatser håller på att byggas vid Västra Ringgatan och vid parkeringen bakom Cinema.

Arbetet beräknas vara klart 8 juli.

Vi bygger nya busshållplatser vid Gustav Adolfs plan. Det här görs som en del i arbetet för nya stadsbusslinjenätet.

Vi har påbörjat arbeten med en ny vattenledning i Romberga, på Fagerskogsgatan. Ny vattenledning kommer att schaktas i gatan, men ett körfält kommer att kunna hållas öppet. Arbetena kommer att pågå till hösten 2022.

Från mitten av februari till slutet av augusti 2022 kommer kommunhuset att rivas. En del av parkeringsytan vid kommunhuset på Kungsgatan 42 stängs av från mitten av vecka 6.

Alternativa avgiftsfria parkeringar finns vid Enavallen Idrottsplats. Parkeringar finns även vid Enavallen Golf. Där kostar parkeringen 6 kronor per timme, max 25 kronor per dygn.