Vatten­skydds­områden

Ett vatten­skyddsområde är ett område som vi tar dricksvattnet ifrån. Därför är det särskilt viktigt att det området inte drabbas av giftiga ämnen och föroreningar.

Skydd för dricksvattnet

Stora delar av tätorten i Enköping ligger inom ett vattenskyddsområde. Från det området tar vi dricksvattnet. Föreskrifterna är till för att skydda dricksvattnet. Det har betydelse för dig som bor eller har verksamhet inom området.

Karta över vattenskyddsområde i Enköping

Föreskrifterna

Föreskrifterna beskriver att viss verksamhet är förbjuden och när det krävs tillstånd. Reglerna gäller till exempel om du ska

  • gräva eller borra i marken
  • hantera kemikalier eller avfall
  • utvinna energi ur mark eller grundvatten.

Föreskrifter för vattenskyddsområde

Ansök om dispens från skyddsföreskrifter inom vattenområde