Björk­backens omvårdnad­s­boende

Björkbackens omvårdnadsboende har 67 lägenheter fördelat på åtta våningar. Det är tio lägenheter på sex av våningarna, och sju lägenheter på en av våningarna. På våning två finns arbetsledningen.

Varje våning har gemensamma utrymmen som mat- och allrum. Det serveras frukost, lunch och middag samt kaffe och mellanmål. Finns särskilda behov av annan mat ordnas det. På en av våra våningar bor huskatten Ben, och på vissa våningar händer det att personalen har med sig hund.

På Björkbacken finns restaurang och frisör, aktivitetspark för äldre och Träffpunktsverksamhet.

Du ska känna trygghet och delaktighet

På Björkbackens omvårdnadsboende har vi som mål att du som bor här ska känna trygghet genom att vi i personalen visar respekt och omtanke. Vår önskan är att du vill vara delaktig i att utforma det stöd och den hjälp som du behöver utifrån insatsbeslut och genomförandeplan för att din vardag ska kännas meningsfull. Vi ser stora möjligheter att tillsammans med dig kunna skapa ett trevligt boende. Vi tar gärna emot synpunkter som kan leda till förbättringar för dig, utifrån våra förutsättningar. Vi ser också fram emot den kunskap och det stöd vi kan få från anhöriga, då vi alla tillsammans kan skapa en trevlig vardag på Björkbacken.

På en av våra våningar bor huskatten Ben, och på vissa våningar händer det att personalen har med sig hund. Vi har även akvarium i allrummet på sex våningar. Vår förhoppning är att dessa husdjur ska sprida glädje till dig som bor här.

Personal finns på plats i huset dygnet runt. De hjälper varandra på de olika våningarna. Om inte personalen är synlig på våningen när du önskar, kan du trycka på larmknappen så kommer de.

Jag och mina medarbetare önskar dig varmt välkommen!

Kuryakos Dogan, Resultatenhetschef Björkbackens omvårdnadsboende

Att tänka på vid inflyttning

Vad du behöver ta med dig

Lägenheterna varierar mellan 24 och 30 kvadratmeter i storlek. Höj- och sänkbar säng finns när du flyttar in och allt övrigt får du ta med som gardiner, husgeråd och tvättkorg i plast.

Du får även ta med egna sängkläder, kuddar, täcke, handdukar, kläder och hygienartiklar såsom termometer och nagelsax och allt annat du behöver i ditt dagliga liv.

Hyreskontrakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen ansvarar för hyreskontrakten. Det är hos dem som du tecknar ditt hyreskontrakt. Telefonnummer: 0171-62 50 25.

Det är även de som ansvarar för en eventuell uppsägning av lägenheten. Kontakta även Björkbacken vid uppsägning.

Boende eller anhöriga ansvarar för flyttstädning av lägenheten och meddelar sen personalen att den är klar för besiktning.

Nycklar

Nycklar till lägenheten får du av personalen på den våning där du bor.

Hemförsäkring

När du flyttar in i lägenheten ansvarar du själv för att teckna en hemförsäkring. Verksamheten ersätter skador som orsakats av personalen.

TV

TV-licens ingår i hyran och de kanaler som finns i basutbudet är: SVT1, SVT2, SVT24, Barnkanalen, Kunskapskanalen, TV3, TV4, Kanal 5, TV6, Sjuan, TV8, Kanal 9, TV10, Kanal 11 och TV12. Önskar du fler kanaler kontaktar du Open universe som är operatör via telefon.

Telefon: 08-522 736 50.

Telefon

Om du vill ha fast telefon i lägenheten så kontaktar du din telefonoperatör. De behöver veta lägenhetsnumret (som du hittar både på din dörr och i hyreskontraktet).

Du kan även beställa telefoni via datanätet (IP-telefoni) via Open universe. Kontakta dem via telefon.

Telefon: 08-522 736 50

Internet

Enköpings hyresbostäder har en öppen anslutning på Björkbacken. Det du behöver göra är att kontakta en leverantör för att komma överens om styrkan på anslutningen.

Ekonomiska frågor

Har du frågor om avgifter och fakturor? Kontakta Annika Träff via telefon.

Telefon: 0171-62 52 69

Parkeringsplats

Om du vill ha en egen parkeringsplats kontaktar du Enköpings hyresbostäder via telefon.

Telefon: 0171-62 58 20

Det finns en gästparkering, där du betalar en parkeringsavgift, se skyltning. På övriga parkeringsplatser gäller fyra timmars parkering.

Kontaktperson

När du flyttar in på Björkbackens omvårdnadsboende blir du tilldelad en kontaktperson som kan hjälpa dig med samordning, stöd i vardagen, omårdnadsbehov, vardagssysslor och kontakten med anhöriga. Är du inte nöjd med din kontaktperson har du möjlighet att välja själv. Tillsammans upprättar ni en överenskommelse, som utgår från dina behov och ditt biståndsbeslut.

Privata medel

Om du vill kan du förvara dina kontanter i ett värdeskåp som finns på boendet (upp till en viss summa).

Du eller din representant skriver då en överenskommelse med din kontaktperson om hur ansvaret för dina kontanter ska se ut. Väljer du att ansvara för dem själv så innebär det att personalen inte har något ansvar. Mer information hittar du i broschyren “Privata medel”.

Boenderåd

På Björkbacken vill vi att så många som möjligt av er som bor här vill delta i våra boenderåd. Där samtalar vi om gemensamma idéer och synpunkter gällande vårt boende. Råden hålls därför en gång på våren och en gång på hösten med arbetsledare och eventuellt inbjudna politiker.

Anslag om boenderådets tider samt minnesanteckningar sätts upp på respektive vånings anslagstavla.

Social gemenskap och aktiviteter

På Björkbacken finns följande verksamheter:

  • hårfrisör (A-huset, Ljunggården)
  • vardagsförgyllare (ansvarar för vissa gemensamma aktiviteter på Björkbacken)
  • fotvård (A-huset Ljunggården)
  • café (A-huset, drivs av PRO på dagtid)
  • restaurang (A-huset Ljunggården)
  • uteplats (C-ingången Björkbacken)
  • stor altan och park, med aktivitetspark för seniorer (utgång bakom restaurangen)

Husläkare

Husläkare för Björkbackens omvårdnadsboende kommer från Husläkarcentrum. Telefonnummer: 0171-41 82 94.

Kontakt

Resultatenhetschef

Kuryakos Dogan
Telefon: 0171-62 57 10 (vardagar, dagtid)
E-post: kuryakos.dogan@enkoping.se

Enhetschef och arbetsledare

våning 5–8
Sari Lundberg
Telefonnummer: 0171-62 59 06 (vardagar, dagtid)
E-post: sari.lundberg@enkoping.se

Arbetsledare våning 1–4

Pernilla Gunnarsson
Telefon: 0171-62 63 11 (måndag och onsdag, dagtid)
E-post: pernilla.gunnarsson@enkoping.se

Sjuksköterskor

Telefon: 0171-62 63 09 och 0171-62 63 10
(vardagar klockan 8–15.30)

Administrativ assistent

Telefon: 0171-62 56 60 (vardagar dagtid)

Polis

Telefon: 112, ej akut ring 114 14

Brandkår

Telefon: 112

Ambulans

Telefon: 112, ej akut ring 018-13 93 30

Enköpings kommun:

Telefon: 0171-62 50 00