Anhörigstöd

Att hjälpa eller vårda en närstående ger både glädje och trygghet. Men det kan också skapa oro och trötthet. Därför är det viktigt att du som anhörig får det stöd du behöver.

Arbetet med stöd till anhöriga ska omfatta socialtjänstens alla verksamheter. Syftet är att minska din psykiska och fysiska belastning. Både kommunen, andra organisationer och föreningar kan stötta dig.

Vem räknas som anhörig?

Närstående är den som tar emot omsorg, vård och stöd. Anhörig är du som vårdar eller stödjer en annan person i din familj eller närhet. Du som anhörig kan vara ett barn, ett syskon, en förälder till en person med psykisk eller fysisk sjukdom/ funktionsnedsättning, samt till personer med missbruks-, beroendeproblem. Du behöver inte bo tillsammans med den du stödjer.

Anhörigkonsulent

Anhörigkonsulenten sätter fokus på dig som anhörig och dina behov. Du kan få prata enskilt med en anhörigkonsulent om din situation, träffa andra anhöriga med liknande erfarenheter eller få råd och vägledning

Det kostar ingenting att prata med eller besöka anhörigkonsulenten, du kan komma anonymt och vi har tystnadsplikt.

Numera välkomnas alla som är 6 år eller äldre till anhörigstödjande samtal.

Samtalen utförs enligt BRA-metoden (Barn Rätt om Anhöriga). Barn behöver medgivande från båda vårdnadshavarna till samtalen.

Du är välkommen till anhörigkonsulenten för råd och stöd i din situation som anhörig oavsett etnicitet, sexualitet eller könsidentitet.

Digitalt anhörigstöd för dig med barn/unga vuxna i LSS

I februari startar en ny anhöriggrupp för dig som är i yrkesverksam ålder och har barn eller unga vuxna som hör till LSS. Anhöriggruppen är digital och pågår mellan klockan 9-11 på Teams.

Datum och tider

  • 14 februari klockan 9-11
  • 28 februari klockan 9-11
  • 13 mars klockan 9-11
  • 27 mars klockan 9-11
  • 10 april klockan 9-11

Samtliga träffar sker digitalt över Teams. Mer information om hur du ansluter till träffarna får du efter anmälan. 

Anmälan

Antalet platser är begränsade. Anmäl dig till anhörigkonsulent Evelina på mejl.

Kontaktuppgifter till anhörigkonsulent

Evelina Hirvonen Lindqvist
Adress: Kryddgården, Källgatan 1B, Enköping
Telefon: 0171-62 56 88
E-post: evelina.hirvonen.lindqvist@enkoping.se
Sms: 070-162 56 88

Utvecklingsgrupp för anhörigfrågor

I utvecklingsgruppen ingår representanter från vård- och omsorgsförvaltningen, socialförvaltningen, Svenska kyrkan och Enköpings Lasarett. Gruppen har i uppgift att bevaka anhörigfrågor i kommunen och kan även lyssna, ge information eller hjälpa dig att hitta rätt i kontakten med myndigheter och med vård och omsorg.

Kontakta kommunens kontaktcenter om du vill komma i kontakt med utvecklingsgruppen.

Biståndsinsatser

Det mest effektiva anhörigstödet är insatser till din närstående som fungerar. Du som anhörig kan ansöka om biståndsinsater för egen del, eller så kan din närstående ansöka om insatser enligt Socialtjänstlagen eller LSS beroende på er situation.

Avlösarservice i hemmet

Om du vårdar och stödjer en vuxen närstående kan du få avlösning i hemmet. Det är du som anhörig som söker insatsen. Avlösning kostar ingenting upp till 12 timmar.

Det är din närstående som söker insatsen hos bistånds­handläggare. Om du redan har ett biståndsbeslut för avlösning kan du ringa din hemtjänstutförare och boka tid. Det kostar ingenting upp till tolv timmar per månad.

Andra biståndsinsatser

Andra biståndsinsatser som kan underlätta för dig som är anhörig är om din närstående ansöker om exempelvis hemtjänst, dagverksamhet, korttidsvistelse, växelvård eller plats på särskilt boende.

Tillhör din närstående personkretsen enligt LSS kan du ansöka om exempelvis avlösarservice i hemmet, korttidsvistelse och ledsagarservice.

Lista över andra verksamheter som ger stöd

Cope föräldra­utbildning

Cope är en kostnadsfri föräldrautbildning. En som vänder sig till dig med barn 3–12 år och en till sig som är tonårsförälder med barn upp till 18 år.

Habiliteringen för barn och vuxna

Region Uppsalas specialistmottagning för barn och vuxna med intellektuell funktionsnedsättning, rörelsenedsättning, flerfunktionsnedsättning, förvärvad hjärnskada och autism med stora svårigheter i vardagen.

Habiliteringen stöttar och har fokus på familjer och andra anhöriga samt samarbetar med personal inom exempelvis förskola, skola och gruppbostäder. På Habiliteringen ger vi råd, stöd, utbildning och behandling. Här finns läkare, sjuksköterskor, arbetsterapeut, sjukgymnast, logoped, specialpedagog, kurator, psykolog, fritidspedagog och dietist. Du kan söka själv eller få remiss från husläkare, elevhälsa eller andra vårdgivare.

Vuxenpsykiatrisk mottagning

Region Uppsalas specialistmottagning för personer med psykisk ohälsa. Här finns läkare, sjuksköterskor, skötare, arbetsterapeut, psykologer och kurator. Mottagningen arbetar med utredning, diagnostisering, behandling och psykosocialt stöd. Behandlingen skräddarsys utifrån ditt behov. Du kan söka själv eller få remiss från husläkare eller andra vårdgivare.

Demensteamet

Demensteamet ger råd, stöd och information till personer med demenssjukdom och deras anhöriga. Du kan själv kontakta oss.

Karin Andersson
Telefon: 0171-62 59 33
E-post: karin.andersson@enkoping.se

Viktoria Karlsson
Telefon: 0171-62 59 35
E-post: viktoria.karlsson.a@enkoping.se

Mats Persson
Telefon: 0171-62 61 96
E-post: mats.persson@enkoping.se

Besöksadress: Demenscentrum, Källgatan 1B i Enköping

Familjens hus

Vi hjälper dig med råd i familjefrågor, familjesamtal och stöd till unga brottsoffer. Du kan alltid vara anonym när du kontaktar oss. 

Hjälpmedel, kognitiva och tekniska

Hjälpmedel ska hjälpa personer med någon form av funktionsnedsättning att leva ett aktivt och oberoende liv. Kommunens arbetsterapeuter och sjukgymnaster bedömer och provar ut hjälpmedel. Du kan själv kontakta oss.

Malin Kangas, hjälpmedelsansvarig
Telefon: 0171-62 59 56
E-post: malin.kangas@enkoping.se

Stödgruppen Hoppet

Hoppet är för dig som är barn till föräldrar i missbruk eller med psykisk ohälsa. Här får du prata i grupp med andra barn i samma situation tillsammans med våra gruppledare.

Nyängen öppenvårds­mottagning

På vår mottagning kan du få hjälp och information om du är orolig för att en närstående har problem med alkohol, droger eller spel. Nyängen erbjuder även anhöriggrupper.

Stöd till brottsoffer under 18 år och deras föräldrar

Telefon: 0171-41 82 25

Socialförvaltningens mottagning

På mottagningen kan du få råd, stöd och information om socialförvaltningens verksamhet. Här kan du få hjälp att hitta det stöd som du behöver.

Svenska kyrkan

Till Svenska kyrkan kan du vända dig för social samvaro, stödsamtal samt råd och stöd i svåra livssituationer. De förmedlar gärna kontakter med andra kyrkor och trossamfund. Du kan själv kontakta oss.

Växel: 0171-257 00
Telefon till sjukhuskyrkan: 0171-41 82 53

Eva Ågren, diakon
Telefon: 0171-257 22

Solveig Kärrbom, diakon
Telefon: 0171-257 23

Heidi Elfving, diakon
Telefon: 0171-257 15

Ungdoms­mottagningen i Enköping

För dig som är barn och ungdom upp till 20 år. Till Region Uppsalas ungdomsmottagning (UMO) kan du vända dig när du känner dig ledsen, trött, orolig för någon (till exempel förälder, syskon, kompis), eller har det jobbigt hemma. Du kan prata med kurator, psykolog, läkare eller barnmorska.

Sjukvård

Har du behov av råd och stöd angående din hälsa? Vill du få kontakt med till exempel läkare, distriktssköterska, psykolog eller kurator? Då kan du kontakta din primärvård som du är ansluten till. De har bland annat flera yrkesgrupper som arbetar i team för att hjälpa dig på bästa sätt.

Eller ring landstingets växel, telefon: 018-611 00 00

Ansökan om bistånd

Du som är anhörig har enligt socialtjänstlagen rätt att söka bistånd för din egen del. Det är biståndshandläggaren eller socialsekreteraren som hjälper dig att få rätt stöd och hjälp. Din närstående kan även ha rätt att ansöka om insatser enligt LSS om din närstående uppfyller kriterier för personkretstillhörighet enligt LSS.

Hit kan du också vända dig för råd, stöd och information