Om elen stängs av

I vinter är det risk för att det inte finns tillräckligt med el vissa tider. I värsta fall kan det innebära att elen kopplas bort under en kortare tid.

Planerade korta avbrott

När efterfrågan på el är större än tillgången riskerar hela elnätet att slockna. Därför börjar myndigheterna förbereda sig på att genomföra kortare planerade strömavbrott för att skydda och avlasta nätet, så kallad manuell frånkoppling. Det innebär att en del användare kopplas bort från elnätet för att förhindra en ännu större störning i elförsörjningen. Möjligheten har funnits länge men har hittills inte behövt användas i Sverige.

Det är Svenska kraftnät som beslutar om frånkoppling ska ske, var det ska ske och hur länge. Inför vintern 2022/2023 har de gått ut med en varning om att det kan bli aktuellt. Som läget ser ut just nu bedömer Svenska kraftnät att risken finns för manuell frånkoppling, till och med att det är troligt.

Så här informeras du

Om Svenska Kraftnät sett att det finns timmar kommande dag som elproduktionen inte räcker till kan de behöva göra en manuell frånkoppling. Då ska information ges på Svenska Kraftnäts webbplats och via media upp till ett dygn i förväg.

Akuta frånkopplingar hinner de kanske inte informera om eftersom det kan ske inom 15 minuter.

Håll dig informerad om avbrott

Anmäl dig till att få avbrottsinformation hos din elnätsleverantör. Många av leverantörerna har en tjänst där du direkt får veta om elavbrott.

Kommunens beredskap

Kommunen har beredskap för att klara av strömavbrott på några timmar. Liv och hälsa är alltid prioriterat och vi har säkrat tillgång till vatten för vårdboenden och skolor. Vi har även egna reservkraftverk och kan hålla centralkök igång för att kunna tillgodose matlagningen i kommunen. Det finns även förberett för ljuskällor.

Kommunens beredskap gäller däremot inte privatpersoner. Alla har ett eget ansvar att se till så man klarar sig om strömmen försvinner.

Sänk din elförbrukning

Det är viktigt att vi alla gör allt vi kan för att dra ner på elförbrukningen. Då kan en krissituation lindras eller helt undvikas.

Klockan 8–11 på förmiddagarna och 17–19 på eftermiddagarna förbrukas mest el. Det är under dessa timmar man helst ska undvika att starta tvättmaskinen, ladda bilen och liknande.