Valresultat

Det är valnämnden som har hand om valen i Enköpings kommun. Valet för 2022 har precis varit.

Valresultat i Enköping 2022

I kommunvalet 2022 var valdeltagandet 80,79 procent. 2018 var valdeltagandet 85,23 procent.

 • Socialdemokraterna – 13 mandat, 25,80 procent
 • Moderaterna – 10 mandat, 20,22 procent
 • Sverigedemokraterna – 9 mandat, 17,72 procent
 • Nystart Enköping – 6 mandat, 11,22 procent
 • Centerpartiet – 4 mandat, 6,93 procent
 • Kristdemokraterna – 3 mandat, 6,21 procent
 • Vänsterpartiet – 3 mandat, 5,09 procent
 • Miljöpartiet – 2 mandat, 3,16 procent
 • Liberalerna – 1 mandat, 2,73 procent

Mandat: ​Det betyder att få en ordinarie plats i kommunfullmäktige. Varje parti får mandat utifrån hur invånarna har röstat. Flest röster ger flest mandat.

Vad händer efter valet?

Rösträkning

 • Direkt efter att vallokalerna har stängt startar den preliminära rösträkningen på plats. Då räknas alla röster som lämnats i vallokalen och alla förtidsröster.
 • Onsdagen efter valdagen genomförs preliminär rösträkning hos valnämnden. Då räknas de förtidsröster som kommit in så sent att de inte hunnit levereras till valdistrikten under valdagen. Då räknas också brevröster från utlandet och så genomförs granskning av de förtidsröster som underkänts i valdistrikten. Valresultatet publiceras av Länsstyrelsen två veckor efter valdagen.
 • Slutgiltig rösträkning sker hos Länsstyrelsen.
 • Rösträkningen är offentlig och du som vill kan närvara och följa räkningen.

Förhandling

Efter valdagen börjar politikerna att förhandla med varandra om hur makten ska fördelas och vilka som ska styra kommunen de kommande fyra åren. Det som ska bestämmas är bland annat:

 • vilka som ska bli ordförande i nämnderna
 • vilka som ska ingå i kommunstyrelsen
 • vilka som ska vara kommunalråd.

Sedan väljer formellt kommunfullmäktige dessa funktioner.

I Enköping arbetar tre personer som heltidspolitiker, kommunalråd. Två sitter i majoritet och en i opposition.

Nya kommunfullmäktige i oktober

Länsstyrelsen meddelar valresultatet cirka två veckor efter valdagen. Då får du veta vilka partier och politiker som blivit invalda i kommunfullmäktige.

 • I oktober sammanträder det nyvalda kommunfullmäktige för första gången.
 • Första fullmäktigemötet ska en ordförande och två vice ordförande väljas till kommunfullmäktiges presidium.
 • Nämnder och styrelser väljs i december.
 • I november röstar fullmäktige om ny budget som ska gälla för nästa år.
 • I december väljer kommunfullmäktige ledamöter och ersättare till nämnderna.
 • Nämnderna mandatperiod startar 1 januari 2023.

Politikerna får utbildning

I början av den nya mandatperioden får alla ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige utbildning. Utbildningen handlar om vad kommunens ansvarar för, hur kommunen fungerar, hur organisationen ser ut och vad uppdraget som politiker innebär.

Har du frågor?

Relaterad information