Åkersbergs förskola

Åkersbergs förskola har en stark naturinriktning och arbetar med hållbar utveckling.

Foto på två barn som leker på förskolegården.

Fakta om förskolan

  • Adress: Åkersbergsvägen 1, 749 44 Enköping
  • Telefon: 0171-62 64 59
  • År: 1–5 år
  • Antal: 150 barn
  • Driftsform: Kommunal
  • Huvudman: Enköpings kommun

Åkersbergs förskola är en partnerförskola. Partnerförskolor bygger på samarbete mellan förskolor och Uppsala universitet.

Lokaler

Vår förskola är nybyggd och stod klar 2014. Förskolan sitter ihop med Åkersbergs äldreboende. Huset är byggt i två våningar. På nedre våningen finns tre avdelningar för barn i åldrarna 1-2 år. På nedre våningen finns även avdelningen Kupan för åldrarna 1-3 år. Kupan har ett nära samarbete med Kåsan, vår mobila förskoleavdelning där barn 4-5 år går. När barnen på Kupan blir 4 år börjar de automatiskt på Kåsan. Barn från andra avdelningar kan även få plats på Kåsan, men behöver aktivt önska det.

På övre våningen finns tre åldersindelade avdelningar för barn i åldrarna 3-5 år. Det finns fem väl tilltagna gårdar i anslutning till förskolan.

Foto på Åkersbergs förskola. Det är en flervåningsbyggnad i tegel. Framför byggnaden finns en gul skulptur.

Måltider

Vi har eget tillagningskök som delas med äldreboendet. Vi har en matsal där stora delar av förskolan äter. Vi har matråd minst en gång per termin tillsammans med kökspersonalen. Där diskuterar vi gemensamma förhållningssätt, projekt och matglädje.

Digitala verktyg

Vi satsar på att utveckla de digitala lärmiljöerna. Vi använder oss, bland annat av green screen, lärplattor och programering för att fördjupa våra projekt. Genom de digitala verktygen får barnen möjlighet att kliva in i nya världar och förundras.

Bibliotek

Bokbussen besöker oss en gång i månaden. De äldre barnen besöker även huvudbiblioteket med jämna mellanrum.

Inskolning / introduktion

Vi använder oss av föräldraaktiv introduktion. Det betyder att föräldrar och barn får lära känna förskolan tillsammans under cirka tre dagar. Föräldrarna har ansvar för sitt barn under introduktionen och att barnet lär känna pedagoger och verksamheten. När föräldrar och barn känner sig trygga så provar man att lämna barnet. Om behov finns så förlängs introduktionen.

Föräldra­samverkan

Hos oss finns dessa former av forum för samråd: Daglig dialog, utvecklingssamtal, föräldramöten och föräldraråd. Föräldrarådet är öppet för alla som vill komma, men vissa representanter finns per avdelning. I föräldrarådet har ni föräldrar en extra chans att vara med och påverka samt få insikt I förskolans verksamhet. Föräldrarådet är ett stort stöd för rektorn i att få föräldrars synvinkel på beslut och förändringar. Föräldrarådsrepresentanter utses på höstens föräldramöte och man ska sitta minst ett år. Representanter kan lyfta egna frågor men även fungera som en kanal för andra föräldrars frågor.

Sjukdom

Det är viktigt att barnen är friska för att orka med sin tid hos oss. Barnens allmäntillstånd avgör om barnet orkar vara hos oss och kan delta i alla aktiviteter.

Vi följer kommunens riktlinjer för sjukdom i förskolan.

För att förhindra smittspridning har vi tydliga hygienrutiner som till exempel att tvätta händerna ofta och använda pappershanddukar. Personalen använder skyddshandskar vid behov.

Ansök

Värdegrund och lokala styrdokument

Trygg - Rolig - Lärorik

Barn & Pedagoger utvecklar sitt allra bästa jag, med fokus på naturen,miljön och hälsan.

Kontakt

Avdelning

Lyan

Telefon: 0171-62 68 71
E-post: akersberg.lyan@enkoping.se

Idet

Telefon: 0171-62 68 72
E-post: akersberg.idet@enkoping.se

Stacken

Telefon: 0171-62 68 74
E-post: akersberg.stacken@enkoping.se

Kupan

Telefon: 0171-62 68 75
E-post: akersberg.kupan@enkoping.se

Redet

Telefon: 0171-62 68 76
E-post: akersberg.redet@enkoping.se

Holken

Telefon: 0171-62 68 77
E-post: akersberg.holken@enkoping.se

Kojan

Telefon: 0171-62 68 73
E-post: akersberg.kojan@enkoping.se

Kåsan (mobil förskola, förskolebuss)

Telefon: 070-263 06 14
E-post: akersberg.kasan@enkoping.se

Rektor

Johanna Hanné
Telefon: 0171-62 64 59
E-post: akersbergsforskola@enkoping.se