Sanering och markarbeten i förorenat område

Om du planerar att göra markarbeten,  sanering eller efterbehandling i ett förorenat område ska du anmäla det till kommunen.

Det är förbjudet att utföra åtgärder, till exempel grävning och borrning i ett förorenat område, utan att ha anmält det till kommunen. Om du gör markarbeten i ett förorenat område utan att ha anmält det till kommunen och föroreningar sprids kan du bli ansvarig för saneringskostnader.

Beroende på exempelvis hur allvarlig föroreningen är samt den miljötekniska markundersökningens kvalitet och omfattning kan miljö- och byggnadsnämnden ställa ytterligare krav eller begära kompletterande undersökningar innan markarbetet kan börja.

Anmäl sanering och efterbehandling

Du måste göra din anmälan senast sex veckor innan arbetet börjar.

Anmäl markarbeten i förorenat område

Du måste göra din anmälan senast sex veckor innan arbetet börjar.