Bild av skulpturen "Ångpuffar" som är skapad av Mårten Medbo.

Ång­puffar och Rainbow Sym­phony

Konsten på Pepparrotsbadet bidrar till att kommuninvånare, oavsett vem man är eller hur man lever, har möjlighet att uppleva konst i sin närmiljö.

Om konsten i badet

Konsten på Pepparotsbadet ger byggnaden identitet, stärker kvalitén, höjer byggnadens värde samt stärker Enköpings attraktivitet och varumärke. Konsten har tillkommit i enligt med enprocentregeln som tillämpats sedan 2001 i Enköpings kommun.

Josefine Lyche

Konstnären Josefine Lyches konstverk Rainbow Symphony består av laminerade glas som löper längs hela byggnaden och kan upplevas både utifrån och inifrån byggnaden. Upplevelsen av glasen påverkas sett över dygnet, väderlek och årstider. Glasen är färgsatta utifrån rummens aktiviteter och dess inverkan på individen.

Foto på en klättervägg vid en bassäng i Pepparrotsbadet som också visar de färgade fönster som ingår i konstverket Rainbow Symphony av Josefine Lyche.

De färgade fönstren på Pepparrotsbadet är ett konstverk av Josefine Lyche som heter Rainbow Symphony.

Mårten Medbo

Mårten Medbo gestaltning består av flera delar. Tre skulpturer, "Bronsbubblor" välkomnar besökaren utanför entrén. För den uppmärksamme finns ett antaö skulpturala inslag på fasaden vid entrén, "Lermoln", som är utförda med den sista produktionen leran från Haga tegelbruk. Det till formatet största konstverket " Ångpuffar" är placerat i entrén inne i byggnaden. Skulpturen är utförd i vit lera och bidrar till att skapa en välkomnande miljö för besökare och personal som arbetar i receptionen.

Bild av skulpturen "Ångpuffar" som är skapad av Mårten Medbo.

Foto på skulpturen "Ångpuffar" av konstnären Mårten Medbo.

Foto på en skulptur som heter Bronsbubblor som skapats av Mårten Medbo.

Skulpturen "Bronsbubblor" av konstnären Mårten Medbo.