Stadsdelen Storskogen

Illustration över hur området skulle kunna se ut. I illustrationen syns en gemensam grönyta mellan ett antal bostäder. Bostäderna är i trä och på grönytan syns barn leka. Det finns även en gemensam uteplats där det sitter folk.

Här kommer en ny stadsdel växa fram mellan Mälaren och staden. En friluftsnära boendemiljö med naturen inpå knuten.

Fakta

 • Status: Byggnation pågår
 • Byggstart: 2022
 • Klart: 2027
 • Vad det ska bli: Ny stadsdel, skola, förskola, flerfamiljshus, radhus , friliggande hus
 • Vem som bygger: Kommunen bygger allmän plats. Exploatörerna bygger på kvartersmarken
 • Markägare: Lundbergs och Skanska

Om projektet

Ett varierat bostadsområde

Området ska bebyggas med olika bostäder, från villor och radhus till lägenheter i flerbostadshus som kan bli upp till fem våningar höga.

En kommunal förskola har börjat projekteras och det finns utpekade tomter för ytterligare en förskola och en framtida skola. Utegym, lekplats, gång- och cykelvägar ska också byggas inom området.

Mellan staden och Mälaren

Storskogen blir en stadsdel med närhet till naturen. Området ligger alldeles bredvid både motionsspåret Gånstaspåret med tillhörande grillplatser och utegym och Upplandsleden för en trevlig dag ute i naturen.

Med cykel tar du dig lätt de 2,5 kilometrarna på cykelbanan till stadens centrum. Väljer du att åka åt andra hållet har du Bredsand med ett av Mälardalens stora friluftsbad bara 2,5 kilometer bort.

I Bredsand finns möjligheter till aktivt friluftsliv även på vintern på Mälarens is. Mellan staden och Bredsand kommer stadsbussar trafikera varje halvtimme. Ett område som har nära till både staden och Mälaren.

Tusen bostäder och skolor

Den nya stadsdelen kommer att innehålla:

 • Omkring 1000 nya bostäder.
 • Plats för att bygga två förskolor och en grundskola.
 • Det blir villor, radhus, lägre bostadsrättshus och flerfamiljshus upp till fem våningar höga.
 • Hållbarheten är viktig med satsning på lågenergihus och solceller.
 • Busshållplats finns ute vid Bredsandsvägen.
 • Möjlighet för enklare service såsom butiker, restauranger, frisör.
 • Först byggs gator, gång- och cykelvägar. Nytt nät för vatten och avlopp finns nedlagt fram till områdets början.

Det här händer just nu och framöver

 • Byggnation av allmän plats etapp 1 avslutades 2023.
 • Byggnation av infrastruktur som vägar och vatten -och avloppsledningar startar i mars/april 2024 för etapp 2 och 5 och pågår till hösten 2025.
 • Byggstart av hus kommer ske efter att etapp 2 och 5 avslutas hösten 2025.
 • Cirkulationsplatsen gestaltas 2024.
 • Byggnation av förskola har startat 2024.

Karta

Etappkarta

Etappkarta, Storskogen

Kontakt

Lundbergs fastigheter

Kontakta Roger Kjellberg.

E-post: roger.kjellberg@lundbergs.se

Skanska

Kontakta Luz Ramirez.

Telefonnummer: 010-448 61 67

Enköpings kommun