Översiktliga planer

Översiktliga planer innebär planering som innefattar mål, riktlinjer och strategier för större områden.

Översiktsplan 2030

Kommunens övergripande styrdokument för hur den fysiska planeringen ska se ut.

Foto på Enköping ovanifrån.

Översiktsplanen 2040 – nytt förslag tas fram

Utifrån våra invånares synpunkter tar vi fram ett nytt förslag på översiktsplan.

Foto på en man, en kvinna och två barn står och tittar på en informationskarta över Hälsans stig.

Fördjupade översiktsplaner

En fördjupning av en speciell sakfråga eller för ett begränsat område.

Foto på kyrka och kyrkogård.

Ortsanalyser

Ett sätt att arbeta för att få större kunskap om de mindre orterna.

Foto på båtar i småbåtshamn.

Utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp

Kommunen bygger ut kommunalt vatten och avlopp utifrån en långsiktig plan.

Foto på en person som fyller en vattenflaska under kökskranen.