Ny kraftledning mellan Hamra och Munga

Karta över kraftledningen mellan Munga och Hamra

Svenska kraftnät vill bygga en ny 400 kV-kraftledning mellan Hamra i Enköpings kommun och Munga i Västerås kommun.

Fakta

  • Status: Planerad
  • Byggstart: Preliminärt 2026
  • Klart: 2028
  • Vad det ska bli: Kraftledning
  • Vem som bygger: Svenska kraftnät
  • Adress: Mellan Hamra i Enköpings kommun och Munga i Västerås kommun.

Om projektet

Svenska kraftnät vill bygga en ny 400 kV-kraftledning mellan Hamra i Enköpings kommun och Munga i Västerås kommun. I Munga byggs en helt ny stamnätsstation. När den nya ledningen är tagen i drift kommer den gamla kraftledningen mellan Hamra i Enköpings kommun och Finnslätten i Västerås att rivas.

Utbyggnaden av stamnätet för el i regionen är en del av NordSyd, som är Svenska kraftnäts största investeringspaket.

Läs mer om projektet på Svenska kraftnäts webbplats:

Varför vi gör det här

Svenska kraftnät ser att Sverige behöver trygga elförsörjningen för bostäder, industrier, företag och övriga samhällsfunktioner i Mälardalen nu och i framtiden.

Delar av stamnätet närmar sig slutet av sin tekniska livslängd och klarar inte av att möta framtida förbrukningsökningar när Sverige elektrifieras. 

Det här händer just nu

Energimarknadsinspektionen (Ei) handlägger ärendet. Därefter fattar de beslut om Svenska kraftnät får tillstånd att bygga ledningen enligt föreslagen utformning.

Under tiden undersöker Svenska kraftnät omgivningar och markförhållanden längs den planerade sträckan.

Så kommer det att se ut

Resultatet ska bli ett driftsäkert, robust och mer flexibelt elnät.

Det här har hänt tidigare

I september 2023 ansökte Svenska kraftnät hos Energimarknadsinspektionen (Ei) om tillstånd, så kallad nätkoncession, att bygga ledningen.

Preliminär tidplan

  • Detaljprojektering: 2023–2025
  • Godkänd koncession: 2025
  • Preliminär byggstart: 2026
  • Ledningen tas i drift: 2028

Kontakt

Svenska kraftnät
E-post: vasteraspaketet@svk.se
Telefon: 010-475 84 71