Kommunhus

Illustration som visar kommunhuset utifrån. Byggnaden är flera våningar hög. Byggd i ljust trä och med många stora fönster.

Visionsskiss: CF Møller Architects

Skanska Sverige AB bygger vårt nya kommunhus. Det färdiga huset ska vi sedan hyra av Vacse AB.

Fakta

 • Status: Byggnation pågår
 • Byggstart: December 2023
 • Klart: Hösten 2025
 • Vad det ska bli: Nytt kommunhus
 • Vem som bygger: Skanska Sverige AB (byggherre)
 • Markägare: Skanska Sverige AB

Om projektet

I samarbete med Skanska och Vacse skapar vi en modern och välkomnande byggnad och plats för våra medarbetare och medborgare.

Det nya kommunhuset får samma centrala placering som det gamla. Det byggs på tomten där det gamla kommunhuset låg, fastigheten Munksundet 24:26. Entrén öppnar sig mot stadens centrum.

Huset ska bestå av smarta och effektiva flöden både inomhus och utomhus. Den ljusa fasaden, fönstersättningen, storleken och utemiljön signalerar en arbetsplats i framkant. Fasaden i trä smälter in fint i parken som finns runtom byggnaden.

Fakta

 • Cirka 5 300 kvadratmeter. Vi hyr cirka 4 800 kvadrat­meter.
 • Fyra våningar med terrass på taket.
 • Arbetsplats för 450 med­arbetare.
 • Matsal för medarbetare med cirka 200 platser.
 • Rymmer cirka 200 platser i aktivitetsbaserat i landskap och 400 platser i mötesrum samt web- och teamsrum.
 • Byggs enligt hållbarhets­certifieringen Breeam, nivå Outstanding och uppfyller energiklass A enligt Bo­verkets krav.
 • Solceller på taket.
 • Bergvärme.
 • 73 parkeringsplatser inom fastigheten, som är till för personal, tjänstefordon och besökare. Projektet tar hänsyn till kommunens parkeringsnorm.

Framtidens arbetsplats

Cirka 450 medarbetare kommer att sitta i det nya kommunhuset. Det är ledning och administrativ personal från nio utspridda kontor som ska samlas i huset.

Förslaget visar en genomtänkt planlösning med raka och tydliga stråk. Arbetsplatser ska i huvudsak vara avskilda från trapphus och kaffeytor. Det ska också finnas webbrum med båda mörka och ljusa lägen. En bred och välkomnande trappa kommer bjuda in till rörelse och interaktion. Byggnadens invändiga utformning garanterar en trivsam och bra arbetsmiljö.

Aktivitets­baserat arbets­­­sätt

Vi kommer att ha ett aktivitets­baserat arbetssätt i nya kommun­huset. Det betyder att med­arbetaren väljer den plats och miljö som passar bäst för arbetsuppgiften som med­arbetaren har för stunden. På ett aktivitetsbaserat kontor får medarbetaren inte bara en plats, den får många.  Man kan helt enkelt säga att med­arbetaren får tillgång till ett slags ”julbord” av funktioner och miljöer.

Vi pratar till exempel om miljöer som är anpassade för att under­lätta kreativa möten, samarbete över gränserna och enskilt fokuserat arbete. Platser där medarbetaren kan delta i digitala möten eller hybrid­möten finns också.

En av Sveriges mest hållbara byggnader

Kommunhuset blir en av Sveriges mest hållbara byggnader. Det kommer att ha en låg klimatpåverkan, bland annat genom solceller på taket, bergvärme och byggmaterial i trä. 

Det här händer just nu

Markarbeten och grund­läggning startar

Pålningsarbetet som inleddes vecka 5 har gått bättre än väntat. Den 4 mars kunde Skanska slå ned de sista pålarna. Pålningsmaskinen har fraktats bort och nu fortsätter mark­arbetet och grundläggningen.

Skanska har monterat en lyft­kran på platsen.

I april börjar Skanska att gjuta bottenplattan till huset.

Tekniskt samråd inför att få börja bygga huset

Om allt går enligt plan har Skanska tekniskt samråd i maj med Miljö- och byggnads­nämnden i Enköpings kommun. Då går de igenom hur arbetet ska planeras och organiseras. När det tekniska samrådet genomförts, handlingar har kommit in och kontrollplanen är godkänd får Skanska ett startbesked att få börja bygga huset.

Väderskydd reses när husbygget startar

När bottenplattan är klar kommer Skanska att resa ett väderskydd runt byggnationen. Det beräknas bli cirka 14 meter högt. Väderskyddet hjälper till att skydda konstruktioner från regn. Det gör också arbets­miljön bättre för bygg­­arbetarna.

Risk för störande ljud vardagar

Skanskas arbete nu och fram­över kan orsaka störande ljud. I närheten av tomten kommer en ökad byggtrafik att märkas av. Byggmaterial och maskiner ska fraktas och installeras på fastigheten.

Försöker minimera störningar

Skanska kommer att göra allt för att minimera störningarna. De använder ljud- och vibrations­mätare för att säkerställa att ljud, buller- och vibrationsnivåer inte överstiger tillåtna nivåer.

Skanska förstår att bygg­arbetena och byggtrafik kan störa i vardagen. Samtidigt är det nödvändiga arbeten som måste utföras för att ett nytt hus ska kunna byggas på platsen. Skanska hoppas på din för­ståelse.

Gång- och cykelvägar kan ledas om

Skanska säkrar gång- och cykel­vägarna i närheten av tomten. Det kan innebära att du inte kan ta samma vägar som du brukar alla gånger. Vi ber dig visa hänsyn till eventuella av­spärrningar. De finns där för din säkerhet.

Skyddar lönnarna i allén

Lönnarna i allén som ligger mellan kommunhustomten och Enavallens idrottsplats ska bevaras. För att se hur träden ska skyddas under bygget gör Skanska en så kallad rot­kartering. Syftet med rot­karteringen är att se var i marken trädens rötter finns för att kunna skydda dem. Allt arbete med att skydda och bevara träden sker i dialog med kommunens stadsträd­gårdsmästare.

Så kommer det att se ut

Skiss som visar förslag på nya kommunhuset.

Visionsskiss: CF Møller Architects

Skiss som visar förslag på arbetsplatser i nya kommunhuset.

Visionsskiss: CF Møller Architects

Ritning som visar förslag på hur nya kommunhuset ska se ut utvändigt.

Ritning: CF Møller Architects

Ritning som visar förslag på hur nya kommunhuset ska se ut utvändigt.

Ritning: CF Møller Architects

Ritning som visar förslag på hur nya kommunhuset ska se ut utvändigt.

Ritning: CF Møller Architects

Ritning som visar förslag på hur nya kommunhuset ska se ut utvändigt.

Ritning: CF Møller Architects

Karta

Det här har hänt tidigare

 • Den 21 november 2023 tog vi det första spadtaget för nya kommunhuset. I spadarna höll kommundirektör Daniel Jansson-Hammargren, kommunstyrelsens ordförande Peter Book, Vacses fastighets- och hållbarhetschef Sara Vägermo och Skanska Sveriges hållbarhets- och innovationsdirektör Sara Gorton.
 • Den 14 september 2023 beviljades Skanska bygglov. 
 • Den 27 mars 2023 skrev Enköpings kommun, Skanska Sverige AB och Vacse AB tillsammans under hyresavtalet och avtalet för förvärv av gamla kommunhustomten.
 • Den 14 mars 2023 tog kommunstyrelsen beslut om att tilldela kontrakt till Skanska Sverige AB. Anbudsgivande företag är Skanska Sverige AB, men bakom anbudet finns en företagskoalitionen som består av flera företag. Det är Vacse AB som blir den långsiktiga fastighetsägaren när byggnaden är färdig.

Nyhetsbrev

Vill du hålla dig uppdaterad om vad som händer i bygget av Enköpings kommuns nya kommunhus? Registrera dig för att få vårt nyhetsbrev.

Namn


E-post


Lämna följande fält tomt
Jag samtycker till behandling av mina personuppgifter