Grundskola i Fanna

-

Fastighetsägaren har ansökt om och fått positivt planbesked för att pröva om platsen är lämplig för etablering av skola i stället för radhus.

Fakta

  • Status: Förslag
  • Vad det ska bli: Grundskola
  • Markägare: PEAB Bostad AB och Enköpings kommun
  • Fastighetsbeteckning: Fanna 32:33 och 32:34

Om projektet

För att kunna bygga en skola på platsen behöver kommunen ta fram en ny detaljplan. Nuvarande detaljplan ger rätt att bygga omkring 40 radhus fördelade på två kvarter som ännu inte bebyggts. Genom processen att ta fram en ny detaljplan prövas om rätten att bygga dessa radhus ska ersättas med rätt att bygga en skola på platsen och hur stor den får vara.

Det här händer just nu

Kommunen har tagit fram ett förslag till detaljplan. För att få in synpunkter skickades förslaget ut för samråd med berörda myndigheter, fastighetsägare och föreningar.

Vad händer nu?

Enköpings kommun sammanställer och bemöter alla synpunkter som kommit in under samrådet. Då kan det innebära att kommunen behöver ändra förslaget. Det nya förslaget skickas sedan på nytt till berörda för en ny remissrunda, så kallad granskning. Kommunfullmäktige tar sedan ställning till om planen ska antas. 

Planprocessen

  1. Planbesked

  2. Samråd

  3. Granskning

  4. Antagande

  5. Laga kraft

Läs mer om planprocessen

Karta för detaljplan

Kontakt

Amanda Andersson
E-post: detaljplan@enkoping.se
Telefon: 0171-62 50 00