Förskola i Skolsta

Ett fönster i barnhöjd med en tygdrake virad runt ett räcke

Vinkfönster i barnhöjd är en av de delar som ingår i alla typförskolor som byggs i Enköping. Foto: Maja Geffen.

En ny förskola ska byggas i Skolsta med plats för 120 barn. Den ska ersätta dagens föråldrade förskolelokaler.

Fakta

  • Status: Planerad
  • Byggstart: Inte klart
  • Klart: Preliminärt år 2027. Tidplanen kan komma att justeras.
  • Vad det ska bli: Ny förskola med 120 platser
  • Vem som bygger: Ingen uppgift
  • Markägare: Enköpings kommun

Om projektet

Skolsta nya förskola kommer att utgå från kommunens konceptförskola, en så kallad typförskola, som byggts exempelvis i Örsundsbro och Korsängen. Men i Skolsta blir det första gången som typförskolan byggs för 120 barn. Annars brukar det vara 160 barn som är måttet. Anledningen till den något mindre skalan i Skolsta är att den nya förskolan anpassas efter befolkningsprognoserna på lång sikt i området.

Den nuvarande förskolan ligger nära Skolstaskolan. Det kommer också den nya förskolan att göra, men inte exakt på samma plats som den gamla. 

Det här händer just nu

Fastighetsavdelningen jobbar tillsammans med landskapsarkitekter för att fastställa placering av förskolan och tittar på lösningar för värme, vatten och el. Detaljplanearbete för området där huset ska byggas pågår.

Kommunstyrelsen tog ett genomförandebeslut om att bygga förskolan den 27 februari 2024.

Karta