Kontakt

Välkommen till Förening i Enköping, en del av upplevelseförvaltningens arbete med och för föreningslivet i Enköpings kommun.

Här hittar du kontaktuppgifter och vägar in till kommunen så du vet vart du kan vända dig för att komma i kontakt med oss.

Lokal- och säsongsbokning

Hit vänder du dig om du har frågor som rör bokning av lokaler samt säsongsbokningar. Du kan även få hjälp med frågor kring ditt inlogg på InterbookGO.

För att hålla en god service når du oss säkrast via e-post, men se även begränsade telefontider.

Ordinarie telefontider:

  • Måndag 13.00-16.00
  • Tisdag-fredag 09.00-12.00

Föreningsstöd och bidrag

Hit vänder du dig om du har frågor som rör föreningsbidrag eller söka stöd i någon särskild fråga kopplat till din förening.

E-post: forening@enkoping.se

Läs mer om föreningsbidrag

Läs mer om hur du kan utveckla din förening

Kontaktcenter

Du kan vända dig till kommunens Kontaktcenter för bland annat hjälp med att skanna dokument till bidragsansökningar, utskrifter av bidragsregler och manualer till InterbookGO. Kontaktcenter kan även hjälpa dig att boka in enskilda möten med handläggare i frågor om föreningsbidrag och stöd.

Kontaktuppgifter och öppettider för Enköpings kommuns kontaktcenter.

Upplevelsenämnden

Läs upplevelsenämndens arbete och ansvar samt kallelser och protokoll.