Idéer och upp­finningar

Här kan du få råd om hur du tar din idé från just idé till företag.

Innovations­rådgivning Almi Uppsala

För att underlätta för dig som är innovatör och/eller uppfinnare att förverkliga dina idéer samarbetar vi med Almi företagspartner. En resurs som stödjer idéer och innovationer i ett tidigt stadium med målet att förvandla goda idéer till kommersiella produkter.

Läs mer om innovationsrådgivning på Almis webbplats

Kontaktpersoner:
Anette Widén, e-post: anette.widen@almi.se
Olle Jonsson, e-post: olle.jonsson@almi.se

Svenska uppfinnare­föreningen

Hjälper dig att utvärdera din idé och ger råd och stöd i ditt utvecklingsarbete.

Få råd och din idé utvärderad på Uppfinnarföreningens webbplats

Innovation

Organisationer som arbetar med innovationsfrågor:

Patent och licenser

Organisationer som arbetar med patent- och licensfrågor: