Finansiera starten

När du startar ditt företag kan du behöva hjälp med extern finansiering innan du får inkomster från företaget.


De vanligaste formerna av finansiering är banklån, riskkapital och bidrag (offentlig finansiering).

Verksamt.se

På verksamt.se hittar du information om vilka offentliga aktörer som erbjuder lån eller bidrag till dig som ska starta ett företag.

Verksamt.se om finansering

Almi företagspartner i Uppsala

Almi har lanserat ett nytt mikrolån vid företagsstart och för unga företag. Mikrolånet kan beviljas på upp till 200 000 kronor och kan ges med särskilt förmånliga villkor, som till exempel en viss tids amorteringsfrihet och begränsade säkerheter för låntagaren.

Almis webbplats om mikrolån

Kontaktperson:
Christina Wahlman, finansieringsrådgivare
Telefon: 018-18 52 18
E-post: christina.wahlman@almi.se

Starta eget-bidrag

Som arbetssökande har du möjlighet att söka stöd och hjälp för att starta en egen verksamhet via Arbetsförmedlingen. Programmet kallas stöd till start av näringsverksamhet och ger dig ett bidrag till din försörjning under inledningen av verksamheten.

Broschyr om stöd till start av näringsverksamhet

Du kan få ett särskilt stöd för att starta en näringsverksamhet om du är arbetssökande och har nedsatt arbetsförmåga på grund av en funktionsnedsättning. Ersättningen kallas särskilt stöd till start av näringsverksamhet.

Broschyr om särskilt stöd till start av näringsverksamhet

Enköpings kommun kan inte ge bidrag för att starta ett enskilt företag. Däremot bidrar kommunen till företagsutveckling genom verksamhetsbidrag till Nyföretagarcentrum och lokala företagarföreningar.

Näringsservice samarbetar med lokala och regionala organisationer och nätverk för att främja de lokala företagens utveckling i kommunen.

Kontakt

Telefon: 0171-62 50 00
E-post: kommunen@enkoping.se
Besöksadress: Torggatan 21
Postadress: 749 35 Enköping

Följ oss

När du besöker denna webbplats sparas viss information om ditt besök.