Gör affärer utomlands

Det finns flera aktörer som kan hjälpa dig med råd och stöd om du funderar på att börja exportera eller vill etablera din verksamhet utanför Sverige.

Information

Verksamt.se

På webbplatsen verksamt.se hittar du information och vägledning för hur du går tillväga för att internationalisera ditt företag. Där kan du läsa mer om hur du kan utveckla ditt företag genom att expandera utomlands.

Verksamt.se om affärer med andra länder

Rådgivning

Enterprise Europe Network

Är ett nätverk som består av 13 nationella och regionala näringslivsorganisationer där Tillväxtverket är huvudfinansiär. Syftet med nätverket är att: ” ge stöd till små och medelstora företag och öka internationaliseringen som sedan ska leda till ökad tillväxt och förnyelse hos företagen”. De erbjuder kostnadsfria tjänster kring information, rådgivning, förmedling av internationella affärskontakter med mera.

Enterprise Europe Network webbplats

Almi Företagspartner Uppsala

Almi i Uppsala erbjuder rådgivning till dig som funderar på att internationalisera dina affärer. Tillsammans med en rådgivare får du hjälp att formulera en strategi för företagets internationalisering. Läs mer om ”Internationalisering – Framtidsdialog och Företagscoach” på Almis webbplats.

Almis webbplats om internationalisering

Finansiering

På verksamt.se hittar du information om vilka möjligheter det finns för att finansiera ditt företags internationalisering. Läs mer om hur du kan finansiera en internationalisering på verksamt.se.

Verksamt.se om ekonomisk hjälp till utlandsaffärer

Kontakt

Telefon: 0171-62 50 00
E-post: kommunen@enkoping.se
Besöksadress: Torggatan 21
Postadress: 749 35 Enköping

Följ oss

När du besöker denna webbplats sparas viss information om ditt besök.