Flytta ditt företag till Enköping

Letar du efter en plats att etablera ditt företag på?

I Enköping – Sveriges närmaste stad, får ditt företag ett perfekt läge i Mälardalen med närhet till huvuddelen av Sveriges befolkning. Du har närheten till Stockholmsmarknaden, det gynnsamma läget vid E18 och snabb tillgång till riksväg 55 och 70.

Stark tillväxt

Enköpings kommun är en av kommunerna som växer snabbast i Sverige. Befolkningen har ökat de senaste åren med inflyttning till största delen från Stockholm och Uppsala. Första kvartalet 2017 var vi 43 164 invånare i Enköpings kommun. Runt år 2025 beräknas invånarantalet nå över 50 000 invånare. Under de kommande fem åren beräknar kommunen att cirka 2 300 bostäder kommer att bli färdiga. En stor del av bostäderna byggs i de större exploateringsområdena Bredsand, Bahco, Åkersberg och Älvdansen.

Ledig handels- och verksamhetsmark

Det finns ledig mark i flera handels- och verksamhetsområden som har attraktiva lägen vid E18 och riksväg 55.

Hitta ledig mark och lokaler i Enköping

Dukat bord – för att underlätta för dig

Dukat bord är en mötesform där du som företagare får möjlighet att träffa de tjänstemän från berörda myndigheter i kommunen på samma möte. Det kan du ha nytta av om du till exempel behöver utöka din verksamhet, hitta ny mark eller lokal eller vill få svar på om du behöver nytt tillstånd för att fortsätta bedriva din verksamhet.

Läs mer om Dukat bord

Kompetensförsörjning

Tillgång till rätt kompetens för ditt företag kan vara avgörande. Vi har ett nära samarbete med Arbetsförmedlingen i Enköping, Yrkeshögskolan Enköping och Westerlundska gymnasiet. Med Enköpings läge finns det flera högskolor och universitet inom 12 mils radie vilket ger ett bra rekryteringsunderlag.

Kontakt

Kontakta oss med dina etableringsfrågor så träffar vi dig gärna för ett inledande samtal. Ring Näringslivsservice på telefon 0171-628080 eller skicka ett mejl till naringsliv@enkoping.se så bokar vi in dig på ett första möte.

Cissi Lööv, näringslivschef

Patrik Holm, plan- och exploateringschef

Kontakt

Telefon: 0171-62 50 00
E-post: kommunen@enkoping.se
Besöksadress: Torggatan 21
Postadress: 749 35 Enköping

Följ oss

När du besöker denna webbplats sparas viss information om ditt besök.