Etablera ditt företag i Enköping

Letar du efter en plats att etablera ditt företag på?

I Enköping – Sveriges närmaste stad, får ditt företag ett perfekt läge i Mälardalen med närhet till en stor del av Sveriges befolkning. Du har närheten till Stockholmsmarknaden, det gynnsamma läget vid E18 och snabb tillgång till riksväg 55 och 70.

Stark tillväxt

Enköpings kommun är en av kommunerna som växer snabbast i Sverige. Befolkningen har ökat de senaste åren med inflyttning till största delen från Stockholm och Uppsala. 2018 var vi 44 429 invånare i Enköpings kommun. Runt år 2025 beräknas invånarantalet nå över 50 000 invånare. Under de kommande fem åren beräknar kommunen att cirka 2 300 bostäder kommer att bli färdiga. En stor del av bostäderna byggs i de större exploateringsområdena Bredsand, Bahco, Åkersberg och Älvdansen.

Kompetens­försörjning

Tillgång till rätt kompetens för ditt företag kan vara avgörande. Vi har ett nära samarbete med Arbetsförmedlingen i Enköping, Yrkeshögskolan Enköping och Westerlundska gymnasiet. Med Enköpings läge finns det flera högskolor och universitet inom 12 mils radie vilket ger ett bra rekryteringsunderlag.

Bild på processkarta över hur du ska gå tillväga om du har mark/inte mark. Se beskrivning efter bilden.

Du har mark

1. Detaljplan

Kolla om det finns en fungerande detaljplan på din mark.

2. a) Detaljplan finns inte

Om en detaljplan inte finns behöver du ansöka om ett så kallat planbesked.
Läs mer om hur detaljplaneprocessen går till.

2. b) Detaljplan finns

Om en detaljplan finns är det dags att ansöka om bygglov, för att du ska få börja bygga på din mark.
Läs mer om hur bygglovsprocessen går till.

Du har inte mark

3. Du söker och köper mark av en privat aktör eller kommunen

När du vill bygga bostäder behöver du mark. Om du inte redan har mark behöver du köpa mark, och det kan du söka hos både privata aktörer och hos kommunen.

Privata aktörer

Kommunen förmedlar lediga lokaler, fastigheter och mark tillsammans med Objektvision. Innehållet bygger på att ägaren registrerar sina objekt själva.

Se hela listan över lediga lokaler, fastigheter och mark.

Kommunen

Kontakta kommunen för att se om det finns tillgänglig mark, eller om det är några markanvisningar på gång.

Läs mer och hitta markanvisningar.

Telefonnummer till kontaktcenter: 0171-62 50 00

E-post till Enköpings kommun: kommunen@enkoping.se

Den som får en markanvisning har under en viss tid och under vissa villkor rätt att ensam förhandla med kommunen om att exploatera marken.

Kommunens intresseregister

Kommunen kan skriva upp dig i intresseregistret, då får du mejl så fort det finns mark eller markanvisningar.
Anmäl dig till intresseregistret så får du veta när det finns mark eller markanvisningar.  

Bild processkarta över hur du går tillväga om du har mark och lokal, alternativ inte har mark och lokal. Se beskrivning efter bilden.

Du har mark eller lokal

1. Kontakta kommunen

Dukat bord

När du vill etablera, utöka eller förändra din verksamhet kan du på ett och samma möte träffa personer från alla de myndighetsområden som just du behöver ha kontakt med. Det är ett erbjudande som vi kallar för Dukat bord, och det är till hjälp om du får till exempel nya krav på tillstånd för eller tillsyn av din verksamhet.

Mötena är varannan fredag klockan 9–12, ett möte är cirka en timme långt. Kontakta näringslivsservice för att boka tid.

Boka tid via telefonnummer: 0171-62 80 80

Eller boka tid via e-post: naringsliv@enkoping.se

Sök bygglov

Om du inte har behov av Dukat bord och behöver bygga något för din verksamhet kan du direkt söka bygglov.

Läs mer om hur bygglovsprocessen går till.

Du har inte mark eller lokal

2. Du söker och köper eller hyr mark eller lokal av en privat aktör eller kommunen

När du vill starta en verksamhet behöver du mark eller en lokal. Om du inte redan har det behöver du köpa eller hyra det. Du kan köpa eller hyra mark eller lokal av en privat aktör, och du kan köpa mark av kommunen om det finns tillgänglig mark.

Privata aktörer

Kommunen förmedlar lediga lokaler, fastigheter och mark tillsammans med Objektvision. Innehållet bygger på att ägaren registrerar sina objekt själva.

Gå till listan över lediga lokaler, fastigheter och mark.

Se Mälardalskartan

Kommunen

Kontakta kommunen för att se om det finns tillgänglig mark, eller om det är några markanvisningar på gång.

Läs mer och hitta markanvisningar.

Telefonnummer till kontaktcenter: 0171-62 50 00

E-post till Enköpings kommun: kommunen@enkoping.se

Den som får en markanvisning har under en viss tid och under vissa villkor rätt att ensam förhandla med kommunen om att exploatera marken.

Kommunens intresseregister

Kommunen kan skriva upp dig i intresseregistret, då får du mejl så fort det finns mark eller markanvisningar.

Anmäl dig till intresseregistret så får du veta när det finns mark eller markanvisningar.

Har du frågor?

Då kontaktar du näringslivsenheten. Hör gärna av dig om du vill diskutera till exempel affärsidéer eller placering av ditt företag.

Telefonnummer: 0171-62 80 80

E-post: naringsliv@enkoping.se