Driva och utveckla företag

När företaget växer kan de befintliga lokalerna eller fastigheten börja kännas för liten. Det kan också bli aktuellt att anställa mer personal.

Här har vi samlat information om några områden som kan vara viktiga för att ditt företag ska kunna fortsätta att utvecklas.

Dukat bord – för att underlätta för dig

Dukat bord är en mötesform där du som företagare får möjlighet att träffa de tjänstemän från berörda myndigheter i kommunen på samma möte. Det kan du ha nytta av om du till exempel behöver utöka din verksamhet, hitta ny mark eller lokal eller vill få svar på om du behöver nytt tillstånd för att fortsätta bedriva din verksamhet.

Läs mer om Dukat bord

Kommunens näringslivsservice

Du kan också kontakta näringslivsservice på Enköpings kommun så hjälper vi dig vidare.

Kommunens näringslivsservice
E-post: naringsliv@enkoping.se
T
elefon: 0171-628080

Fråga om råd

Det finns flera aktörer som kan hjälpa dig vidare med råd och stöd i form av rådgivning, nätverk eller finansiellt stöd.

Almi Företagspartner Uppsala

Almi har flera program för företag som vill utveckla sitt företag. Klicka på länkarna nedan för att läsa mer om respektive program.

UIC – Uppsala Innovation Centre

UIC erbjuder affärsutvecklingsstöd, kunskap och verktyg till innovativa projekt och tillväxtföretag som vill utvecklas, skala upp och nå en internationell marknad. Läs mer om vad UIC kan erbjuda dig och ditt företag på deras webbplats.

UIC:s webbplats

Finansiering

Verksamt.se

För att vidareutveckla ditt företag kan det ibland behövas extern finansiering. Det kan till exempel handla om att du behöver finansiering för att utveckla en ny produkt eller internationalisera din verksamhet.

Via webbplatsen verksamt.se kan du hitta olika sätt att finansiera ditt företags fortsätta utveckling.

Verksamt.se om produktutveckling och innovation

Verksamt.se om tillväxt

Verksamt.se om export och internationell etablering

Almi Företagspartner Uppsala

Almi i Uppsala erbjuder olika former av lån för dig som vill vidareutveckla din verksamhet.

Almis webbplats om deras lån

Du kan också ladda ner Almis finansieringshandbok. Där har Almi samlat det viktigaste som du behöver veta om att finansiera ditt företag.

Almis finansieringshandbok

Anställ personal

En viktig framgångsfaktor är att ha rätt kompetens på företaget.

Arbetsförmedlingen

Arbetsförmedlingens viktigaste roll är att vara mäklare mellan arbetsgivare och arbetssökande. För att underlätta rekryteringen kan Arbetsförmedlingen utifrån kompetenskrav göra ett första urval. Arbetsförmedlingen erbjuder en egen kontaktperson som ger råd från behovsanalys till färdig rekrytering.

Arbetsförmedlingen i Enköping

Privata förmedlingar

Ta emot praktikanter

Många företag vittnar om vikten av att hitta personer med ”rätt attityd”. Genom praktik eller arbetsträning får du som företagare och praktikanten möjlighet att lära känna varandra inför en eventuell anställning.

Som företag eller annan organisation kan ni hjälpa skolelever, arbetslösa och personer i behov av arbetsträning. Ni kan exempelvis hjälpa dem med att få in en fot på arbetsmarknaden, få praktik under sin utbildning eller få arbetsträning.

Kontakt

Telefon: 0171-62 50 00
E-post: kommunen@enkoping.se
Besöksadress: Torggatan 21
Postadress: 749 35 Enköping

Följ oss

När du besöker denna webbplats sparas viss information om ditt besök.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies. Läs mer om de cookies vi använder och hur du hanterar dem.