Driva och utveckla företag

När företaget växer kan de befintliga lokalerna eller fastigheten börja kännas för liten. Det kan också bli aktuellt att anställa mer personal.

Här har vi samlat information om några områden som kan vara viktiga för att ditt företag ska kunna fortsätta att utvecklas.

Dukat bord – för att underlätta för dig

Dukat bord är en mötesform där du som företagare får möjlighet att träffa de tjänstemän från berörda myndigheter i kommunen på samma möte. Det kan du ha nytta av om du till exempel behöver utöka din verksamhet, hitta ny mark eller lokal eller vill få svar på om du behöver nytt tillstånd för att fortsätta bedriva din verksamhet.

Läs mer om Dukat bord

Kommunens näringslivsservice

Du kan också kontakta näringslivsservice på Enköpings kommun så hjälper vi dig vidare.

Kommunens näringslivsservice
Telefonnummer: 0171-628080
E-post: naringsliv@enkoping.se

Fråga om råd

Det finns flera aktörer som kan hjälpa dig vidare med råd och stöd i form av rådgivning, nätverk eller finansiellt stöd.

Almi Företagspartner Uppsala

Almi har flera program för företag som vill utveckla sitt företag. Klicka på länkarna nedan för att läsa mer om respektive program.

Läs mer om Almis affärsutveckling på deras webbplats

Läs mer om mentorskap för flera framgångrika företag på Almis webbplats

UIC – Uppsala Innovation Centre

UIC erbjuder affärsutvecklingsstöd, kunskap och verktyg till innovativa projekt och tillväxtföretag som vill utvecklas, skala upp och nå en internationell marknad. Läs mer om vad UIC kan erbjuda dig och ditt företag på deras webbplats.

Läs mer om att driva och utveckla företag på UIC:s webbplats

Finansiering

Verksamt.se

För att vidareutveckla ditt företag kan det ibland behövas extern finansiering. Det kan till exempel handla om att du behöver finansiering för att utveckla en ny produkt eller internationalisera din verksamhet.

Via webbplatsen verksamt.se kan du hitta olika sätt att finansiera ditt företags fortsätta utveckling.

Läs mer om produktutveckling och innovation på Verksamt.se

Läs mer om tillväxt på webbplatsen Verksamt.se

Läs mer om export och internationell etablering på webbplatsen Verksamt.se

Almi Företagspartner Uppsala

Almi i Uppsala erbjuder olika former av lån för dig som vill vidareutveckla din verksamhet.

Läs mer om lån på Almis webbplats

Du kan också ladda ner Almis finansieringshandbok. Där har Almi samlat det viktigaste som du behöver veta om att finansiera ditt företag.

Läs Almis finansieringshandbok på deras webbplats

Anställ personal

En viktig framgångsfaktor är att ha rätt kompetens på företaget.

Arbetsförmedlingen

Arbetsförmedlingens viktigaste roll är att vara mäklare mellan arbetsgivare och arbetssökande. För att underlätta rekryteringen kan Arbetsförmedlingen utifrån kompetenskrav göra ett första urval. Arbetsförmedlingen erbjuder en egen kontaktperson som ger råd från behovsanalys till färdig rekrytering.

Besök Arbetsförmedlingens webbplats

Privata förmedlingar

Ta emot praktikanter

Många företag vittnar om vikten av att hitta personer med ”rätt attityd”. Genom praktik eller arbetsträning får du som företagare och praktikanten möjlighet att lära känna varandra inför en eventuell anställning.

Som företag eller annan organisation kan ni hjälpa skolelever, arbetslösa och personer i behov av arbetsträning. Ni kan exempelvis hjälpa dem med att få in en fot på arbetsmarknaden, få praktik under sin utbildning eller få arbetsträning.