Starta, etablera och driva företag

Oavsett om du har en affärsidé som du vill testa eller fortsätta utveckla ditt företag så finns det stöd att få. Det finns flera aktörer som kan stötta dig i den situation som just du befinner dig.

Enköpings kommun samarbetar med flera aktörer för att underlätta för dig. Är du intresserad av att starta ett företag kan du kontakta Nyföretagarcentrum i Enköping. Om du behöver stöd eller finansiering för att utveckla ditt företag finns Almi där för dig. Det finns också flera organisationer och företag som kan hjälpa dig vidare.

Läs mer om att starta företag på Nyföretagarcentrum i Enköpings webbplats

Läs mer om finansiering på Almis webbplats

Enköpings kommun kan hjälpa dig att hitta lediga lokaler eller ledig mark att bygga på. Vi kan också svara på om du behöver tillstånd för att få starta din nya verksamhet eller för att utveckla den befintliga.

Dukat bord – för att underlätta för dig

Dukat bord är en mötesform där du som företagare får möjlighet att träffa de tjänstemän från berörda myndigheter i kommunen på samma möte. Det kan du ha nytta av om du till exempel behöver utöka din verksamhet, hitta ny mark eller lokal eller vill få svar på om du behöver nytt tillstånd för att fortsätta bedriva din verksamhet.

Läs mer om Dukat bord