Solarieverksamhet

Om du planerar att starta en solarieverksamhet måste du anmäla det till kommunen.

Du måste lämna in en anmälan senast sex veckor innan du planerar att starta verksamheten.

Vanliga frågor

Måste jag betala någon avgift?

Om du driver en verksamhet som berörs av miljöbalken ska du betala avgift för prövning och tillsyn. Dessutom gäller det befogade klagomål som handläggs med stöd i miljöbalken.

Taxor och avgifter

Måste jag göra en egenkontroll?

Det är viktigt att du har en bra egenkontroll. Du ska planera och kontrollera din verksamhet så att det inte uppstår några problem för människors hälsa eller miljön. I kontrollen ska det ingå rutiner, riskhantering och ansvarsfördelning. Solarier ska vara märkta med vilken typ av rör som används. Det ska också finnas desinfektionsvätska, papper och glasögon.

Kontakt

Telefon: 0171-62 50 00
E-post: kommunen@enkoping.se
Besöksadress: Torggatan 21
Postadress: 749 35 Enköping

Följ oss

När du besöker denna webbplats sparas viss information om ditt besök.