Hygienverksamhet

Om du planerar att driva en verksamhet som innebär risk för blodsmitta måste du anmälan det till kommunen. Det kan till exempel handla om behandling med skalpeller, akupunkturnålar eller piercing-verktyg.

Du måste lämna in en komplett anmälan senast sex veckor innan du planerar att starta verksamheten.

Om du inte anmäler verksamheten i tid kan du få betala en miljösanktionsavgift. Avgiften ska betalas av den som bedriver verksamheten. Det aktuella beloppet anges i förordningen om miljösanktionsavgifter.

Vanliga frågor

Vilka verksamheter måste jag anmäla?

All verksamhet där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling som innebär risk för blodsmitta måste anmäla sig till kommunen. Det kan vara genom användning av skalpeller, akupunkturnålar, piercningsverktyg eller andra liknande skärande eller stickande verktyg.

Måste jag betala någon avgift?

Om du driver en verksamhet som berörs av miljöbalken ska du betala avgift för prövning och tillsyn. Dessutom gäller det befogade klagomål som handläggs med stöd i miljöbalken.

Taxor och avgifter

Måste jag göra en egenkontroll?

Det är viktigt att du har en bra egenkontroll. Du ska planera och kontrollera din verksamhet så att det inte uppstår några problem för människors hälsa eller miljön. I kontrollen ska det ingå rutiner, riskhantering och ansvarsfördelning. Exempel på problem som kan uppstå vid risk för blodsmitta är infektioner och allergier Det är viktigt att du har en väl inredd lokal, bra rutiner, god hygien och goda kunskaper så att du kan förhindra uppkomst och spridning av smitta.

Egenkontroll för verksamheter med blodsmitta

Kontakt

Telefon: 0171-62 50 00
E-post: kommunen@enkoping.se
Besöksadress: Torggatan 21
Postadress: 749 35 Enköping

Följ oss

När du besöker denna webbplats sparas viss information om ditt besök.