Bassängbadsverksamhet

Om du planerar att driva en bassängbadsverksamhet som används av flera människor måste du anmäla det till kommunen.

Du behöver anmäla bassängbad, bubbelpool, floating-tank eller liknande.

Du måste lämna in anmälan senast sex veckor innan du planerar att starta verksamheten.

Om du inte anmäler verksamheten i tid kan du få betala en miljösanktionsavgift. Avgiften ska betalas av den som bedriver verksamheten. Det aktuella beloppet finns i förordningen om miljösanktionsavgifter.

Vanliga frågor

Måste jag betala någon avgift?

Om du driver en verksamhet som berörs av miljöbalken ska du betala avgift för prövning och tillsyn. Dessutom gäller det befogade klagomål som handläggs med stöd i miljöbalken.

Taxor och avgifter

Måste jag göra en egenkontroll?

Det är viktigt att du har en bra egenkontroll. Du ska planera och kontrollera din verksamhet så att det inte uppstår några problem för människors hälsa eller miljön. I kontrollen ska det ingå rutiner, riskhantering och ansvarsfördelning.

Kontakt

Telefon: 0171-62 50 00
E-post: kommunen@enkoping.se
Besöksadress: Torggatan 21
Postadress: 749 35 Enköping

Följ oss

När du besöker denna webbplats sparas viss information om ditt besök.