Hemtjänst

Kundval innebär att kommunen erbjuder privata företag möjlighet att godkännas som utförare av hemtjänst eller hemsjukvård.

Lagen om valfrihetssystem (LOV) är en form av konkurrensutsättning som många kommuner och landsting vill prova för att skapa nya alternativ till traditionell egenregiverksamhet eller driftentreprenader.

Vanliga frågor

Vad krävs för att bli utförare?

Det företag som är intresserat lämnar in en ansökan enligt det förfrågningsunderlag som antagits av vård- och omsorgsnämnden. Förfrågningsunderlaget innehåller krav och riktlinjer som de företag som vill bli utförare av hemtjänst eller hemsjukvård måste leva upp till.

Hur går processen till?

När ansökan är inlämnad kommer ansvariga på företaget att kallas till en intervju. Därefter fattar kommunen beslut om företaget godkänns som utförare eller inte.