Innehåll för ansökan

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har tagit fram villkor som beskriver kraven som ställs för att driva en fristående förskola, pedagogisk omsorg eller ett fritidshem i kommunen.

Villkoren tar hänsyn till skollagen, socialtjänstlagen, gällande verksamhet, personal, ekonomi och nämndens riktlinjer. Din ansökan ska innehålla:

  • verksamhetsidé
  • beskrivning av lokalerna
  • beskrivning av den inre organisationen, som antal barn och antal personal inom respektive yrkesgrupp
  • tidpunkt för beräknad start av verksamheten
  • styrdokument som verksamheten grundar sig på
  • en särskild beskrivning om arbetet utifrån läroplanens rubriker - normer och värden, utveckling och lärande och barn inflytande
  • rutiner för hantering av det systematiska kvalitetsarbetet och klagomål
  • registeruppgift från Bolagsverket och registreringsbevis från Skatteverket
  • senaste årsredovisning om det finns
  • information om ägar- och ledningskretsen

Skicka din ansökan till:

Enköpings kommun
Utbildningsförvaltningen
745 80 Enköping

Kontakt

Telefon: 0171-62 50 00
E-post: kommunen@enkoping.se
Besöksadress: Torggatan 21
Postadress: 749 35 Enköping

Följ oss

När du besöker denna webbplats sparas viss information om ditt besök.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies. Läs mer om de cookies vi använder och hur du hanterar dem.