Innehåll för ansökan

Skolnämnden har tagit fram villkor som beskriver kraven som ställs för att driva en fristående förskola, pedagogisk omsorg eller ett fritidshem i kommunen.

Villkoren tar hänsyn till skollagen, socialtjänstlagen, gällande verksamhet, personal, ekonomi och skolnämndens riktlinjer. Din ansökan ska innehålla:

  • verksamhetsidé
  • beskrivning av lokalerna
  • beskrivning av den inre organisationen, som antal barn och antal personal inom respektive yrkesgrupp
  • tidpunkt för beräknad start av verksamheten
  • styrdokument som verksamheten grundar sig på
  • en särskild beskrivning om arbetet utifrån läroplanens rubriker - normer och värden, utveckling och lärande och barn inflytande
  • rutiner för hantering av det systematiska kvalitetsarbetet och klagomål
  • registeruppgift från Bolagsverket och registreringsbevis från Skatteverket
  • senaste årsredovisning om det finns

Skicka din ansökan till:

Enköpings kommun
Utbildningsförvaltningen
745 80 Enköping

Kontakt

Telefon: 0171-62 50 00
E-post: kommunen@enkoping.se
Besöksadress: Torggatan 21
Postadress: 749 35 Enköping

Följ oss

När du besöker denna webbplats sparas viss information om ditt besök.