Fristående skol- och fritidshemsverksamhet

Om du planerar att driva fristående skola eller fritidshem måste du ansöka om tillstånd. Var du ansöker om tillstånd beror på vilken verksamhet du vill starta.

Om du ska starta en fristående skola ansöker du om tillstånd från Skolinspektionen.

Om du ska starta ett fritidshem ansöker du om tillstånd från utbildningskontoret i Enköpings kommun.

Du måste alltid göra en anmälan till miljö- och byggnadsförvaltningen om att du startar verksamheten och om du ska servera mat.

Då den fristående verksamheten omfattas av flera lagstiftningar måste du ha kontakt med både utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, miljöavdelningen och byggavdelningen.

Vanliga frågor

Hur ansöker jag till utbildningsförvaltningen?

Om du ska starta ett fritidshem ska du ansöka om tillstånd från utbildningsförvaltningen. Börja med att kontakta utbildningskontoret. Därefter ansöker du i ett brev om att få starta fristående verksamhet. Skicka din ansökan till utbildningskontoret i Enköpings kommun.

Adress till Enköpings kommun

Enköpings kommun
Utbildningsförvaltningen
745 80 Enköping

Vad ska min ansökan till utbildningsförvaltningen innehålla?

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har tagit fram villkor som beskriver kraven som ställs för att driva ett fritidshem i kommunen. Villkoren tar hänsyn till skollagen, socialtjänstlagen, gällande verksamhet, personal, ekonomi och nämndens riktlinjer.

Läs mer om innehåll för ansökan till utbildningsförvaltningen

Måste jag anmäla min verksamhet hos miljö- och byggnadsförvaltningen?

Du måste lämna in en skriftlig anmälan till miljö- och byggnadsförvaltningen senast sex veckor innan du planerar att starta verksamheten. Det gäller både kommunal och fritående verksamhet. Tiden börjar att räknas från det datum som din anmälan är komplett.

Att anmäla start av skol- eller fritidsverksamhet till miljö- och byggnadsförvaltningen