Fristående förskole­verksam­het och pedago­gisk omsorg

Om du planerar att driva fristående förskola eller pedagogisk omsorg måste du ansöka om tillstånd. Även då förändringar sker i ägar- och ledningsgruppen för en fristående förskola måste du anmäla det till kommunen.

Om du ska starta en fristående förskola eller pedagogisk omsorg ansöker du om tillstånd hos utbildningsförvaltningen i Enköpings kommun.

Du måste alltid göra en anmälan till miljö- och byggnadsförvaltningen om att du startar verksamheten och om du ska servera mat.

Då den fristående verksamheten omfattas av flera lagstiftningar måste du ha kontakt med både skolnämnden, miljöavdelningen och byggavdelningen.

För att bedriva verksamhet krävs bland annat: Ändamålsenliga lokaler, att du följer Livsmedelsverkets rekommendationer Bra mat i förskolan och att din verksamhet ingår i kommunens gemensamma kö och placering. Är du dagbarnvårdare måste du ha ett fungerande vikariesystem, om du eller en familjemedlem skulle bli sjuk eller om du är ledig.

Vanliga frågor

Vilka regler gäller för att starta fristående förskoleverksamhet?

Hur ansöker jag om att få starta?

Om du vill starta en fristående förskola eller pedagogisk omsorg ska du ansöka om tillstånd från utbildningsförvaltningen. Det gör du på våra blanketter. Blanketten skickar du till oss på utbildningsförvaltningen.

Blankett för ansökan om att starta fristående förskola

Blankett för ansökan om att starta fristående pedagogisk omsorg

Blankett för ansökan om att utöka fristående pedagogisk omsorg

Ansökan skickas till Enköpings kommun, Utbildningsförvaltningen, 745 80, Enköping.

Har du frågor?

Telefonnummer till kommunens kontaktcenter: 0171-62 50 00
E-post till kommunens kontaktcenter: kommunen@enkoping.se

Vad ska min ansökan till utbildningsförvaltningen innehålla?

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har tagit fram villkor som beskriver kraven som ställs för att driva en fristående förskola eller pedagogisk omsorg i kommunen. Villkoren tar hänsyn till skollagen, socialtjänstlagen, gällande verksamhet, personal, ekonomi och nämndens riktlinjer.