Köldmedier

Syntetiska köldmedier kan innehålla miljöfarliga fluorerade växthusgaser. Du kan behöva anmäla din anläggning, skicka in rapporter och fylla i ett skrotningsintyg.

Du som är operatör, det vill säga ansvarig, för en köld­medieanläggning måste följa särskilda regler för att förhindra utsläpp.

Du måste göra en anmälan till kommunen innan du installerar en ny köldmedieanläggning eller konverterar en befintlig. Det gäller anläggningar från 14 ton koldioxidekvivalenter eller mer.

Om du har en anläggning som har 14 ton koldioxidekvivalenter eller mer måste du skicka in en köldmedierapport varje år till kommunen.

När du ska du skrota en köldmedieranläggning eller ett aggregat måste du anlita en certifierad tekniker.

Vanliga frågor

Vad ska jag tänka på när jag ska installera en ny anläggning?

Vid planering av nyinstallation ska du välja utrustning med hänsyn till energieffektivitet, buller samt köldmedietyp och mängd så att anläggningen påverkar miljön så lite som möjligt. Kontakta din kylentreprenör så hjälper de dig.

Som verksamhetsutövare bör du känna till främst förordningen om flourerade växthusgaser (2016:1128), förordningen om ozonnedbrytande ämnen (2016:1129) och F-gasförordningen (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nummer 5017/2014 om vissa flourerade växhusgaser). Du kan hitta information om f-gas på webbplatsen alltomgas.se och på Naturvårdsverkets webbplats.

Kyl & värmepumpföreningens webbplats
Alltomgas.se
Naturvårdsverkets webbplats

Måste jag anmäla min anläggning?

Du måste göra en anmälan till kommunen innan installation eller konvertering om du är eller tänker bli operatör för en kyl-, luftkonditionerings- eller värmepumpsutrustning som innehåller 14 ton koldioxidekvivalenter eller mer.

Anmäl anläggning för köldmedier

Vilka regler gäller vid läckagekontroll?

Lagstiftningen inom köldmedieområdet ändrades 2017. En ny EU-gemensam F-gasförordning trädde i kraft den 1 januari 2015 och ny svensk lagstiftning gäller från 1 januari 2017.

Regler vid läckagekontroll

Kontakt

Telefon: 0171-62 50 00
E-post: kommunen@enkoping.se
Besöksadress: Torggatan 21
Postadress: 749 35 Enköping

Följ oss

När du besöker denna webbplats sparas viss information om ditt besök.