Köldmedier

Syntetiska köldmedier kan innehålla miljöfarliga fluorerade växthusgaser. Du kan behöva anmäla din anläggning, skicka in rapporter och fylla i ett skrotningsintyg.

Du som är operatör (ansvarig) för en köld­medieanläggning måste följa särskilda regler för att förhindra utsläpp.

Du måste göra en anmälan till kommunen innan du installerar en ny köldmedieanläggning eller konverterar en befintlig. Det gäller anläggningar från 14 ton koldioxidekvivalenter eller mer.

Om du har en anläggning som har 14 ton koldioxidekvivalenter eller mer måste du skicka in en köldmedierapport varje år till kommunen.

När du ska du skrota en köldmedieranläggning eller ett aggregat måste du anlita en certifierad tekniker.

Vanliga frågor

Vilka regler gäller vid läckagekontroll

Lagstiftningen inom köldmedieområdet ändrades 2017. En ny EU-gemensam F-gasförordning trädde i kraft den 1 januari 2015 och ny svensk lagstiftning gäller från 1 januari 2017.

Regler vid läckagekontroll

Vilka regler gäller om jag ska skrota en anläggning?

När du ska du skrota en anläggning eller ett aggregat måste du anlita en certifierad tekniker. Det är du som operatör (ansvarig) som ansvarar för att köldmedierna har tagits omhand på ett kontrollerat sätt. Du ska godkänna och underteckna ett skrotningsintyg och skicka det till kommunen.

Skrotning av ett enskilt aggregat i en anläggning kan redovisas i årsrapporten i stället för att skicka in ett skrotningsintyg.

Skicka in skrotningsintyg

Vad händer om jag inte följer reglerna?

Kommunen är skyldig att ta ut en miljösanktionsavgift om du inte följer specifika regler i miljöbalken. Pengarna från avgiften går till staten. Avgiftens storlek är lika i hela landet och ska betalas oavsett om överträdelsen begåtts avsiktligt eller av misstag. Exempel på överträdelser är utebliven läckagekontroll, ingrepp i köldmediesystem av någon som inte är certifierad, utebliven eller sent inkommen rapport för årlig läckagekontroll.

Förordningen om miljösanktionsavgifter (SFS 2012:259)

Kontakt

Telefon: 0171-62 50 00
E-post: kommunen@enkoping.se
Besöksadress: Torggatan 21
Postadress: 749 35 Enköping

Följ oss

När du besöker denna webbplats sparas viss information om ditt besök.