Klagomål på din verksamhet

Du kan råka ut för att någon klagar på din verksamhet. Kommunen tar hand om klagomål och försöker lösa problemet så det inte längre är en fara för människors hälsa eller miljö.

Den som klagar kan antingen kontakta dig direkt eller lämna ett klagomål till kommunen. Klagomål som lämnas till kommunen kan antingen komma via telefon eller på vår blankett för klagomål på inom- eller utomhusmiljö.

Vid större utsläpp eller allvarlig störning måste du skicka in en anmälan om drifstörning.

Vanliga frågor

När måste jag som företagare anmäla en allvarlig störning?

Gäller klagomålet ett större utsläpp eller allvarlig störning är det din skyldighet som företagare att genast meddela tillsynsmyndigheten om vad som har hänt. Det kan du göra via telefon eller genom att skicka in blanketten "Underrättelse om driftstörning”. Om det är akut ska du larma räddningstjänsten. I många fall är det viktigt att komma ihåg att meddela ditt försäkringsbolag. Om det har skett en personskada ska polis och arbetsmiljöverket genast informeras.

Klagomål där du som verksamhetsutövare klagar på ett annat företag eller verksamhet hanteras på samma sätt.

Är kommunens handläggningstid kostnadsfri?

För handläggningstiden i klagomålsärendet tar kommunen ut en timavgift enligt kommunens taxa. Avgiften debiteras fastighetsägaren eller den som orsakar störningen när klagomålet är befogat.

Taxor och avgifter

Kontakt

Telefon: 0171-62 50 00
E-post: kommunen@enkoping.se
Besöksadress: Torggatan 21
Postadress: 749 35 Enköping

Följ oss

När du besöker denna webbplats sparas viss information om ditt besök.