Så fungerar Smiley

Smiley är ett premieringssystem för livsmedelsföretagare, men främst är det till för konsumenten. Här förklarar vi hur det fungerar.

Verksamheter som erbjuds att vara med

Alla verksamheter som serverar, säljer eller släpper ut livsmedel på marknaden och som uppfyller kriterierna för erfarenhetsklass A enligt Livsmedelsverkets erfarenhetssystem erbjuds att vara med i Smiley.

I Smiley ingår bland annat restauranger, kaféer, bensinstationer, bagerier, gatukök, pizzerior, mobila livsmedelsverksamheter, verksamheter med tillverkning, skolor, förskolor, äldreboenden och sjukhus.

Det är frivilligt att vara med och det kostar ingenting.

Utdelning av Smiley

Smileyn delas ut efter ordinarie kontrollbesök, som kan vara anmält eller oanmält.

På kontrollbesöket får det högst vara någon enstaka avvikelse eller brist. Avvikelserna och bristerna måste du åtgärda omgående och de får inte vara återkommande.

Din verksamhet behåller Smileyn till nästa ordinarie kontrollbesök, då vi gör en ny bedömning.

Om din verksamhet är nystartad kan du få en Smiley tidigast vid det andra ordinarie kontrollbesöket. Vi måste hinna skapa oss en representativ bild av din verksamhet.

Låne­förbindelse

För att få Smiley-dekalen måste du fylla i en låneförbindelse. Du får låna Smileyn så länge din verksamhet uppfyller kriterierna för erfarenhetsklass A.

Låneförbindelsen får du av miljö- och byggnadsförvaltningen.

Du får klisterdekal och digital dekal

När du fyllt i låneförbindelsen får du Smileyn både som klisterdekal och digital dekal. Den digitala dekalen kan du till exempel använda på din webbplats och meny.

Klisterdekalen ska du sätta upp väl synlig i din lokal, till exempel på entrédörren eller i kassan.

Du får även en affisch att sätta upp som informerar om vad Smiley betyder.

Din verksamhet visas på vår webbplats

När du har en Smiley visas din verksamhet på Enköpings kommuns webbplats och med en Smiley-dekal i kommunens Besökskarta. 

Återlämnande av Smiley

Om det vid ett kontrollbesök skulle visa sig att din verksamhet inte längre skulle uppfylla kriterierna för erfarenhetsklass A måste du lämna tillbaka Smiley-dekalen.

Vid ägarbyte måste Smiley-dekalen lämnas tillbaka.

När du ska återlämna dekalen får du instruktioner från livsmedelsinspektören hur du ska göra.