Sälja folköl, tobak, e-cigaretter

Om du ska sälja folköl, tobak eller e-cigaretter måste du anmäla det till kommunen innan du startar försäljningen.

Innan du börjar sälja folköl, tobak eller e-cigaretter måste du enligt lag ha ett egenkontrollprogram. Om du vill kan du använda kommunens mall för egenkontrollprogram. Du kan också välja att göra ett eget.

När du ska sluta sälja folköl, tobak eller e-cigaretter måste du göra en avanmälan till kommunen eller meddela eventuellt ägarbyte.

Vanliga frågor

Måste jag anmäla att jag säljer e-cigaretter?

Enligt lag som trädde i kraft den 1 juli 2017 måste du anmäla till kommunen att du säljer elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare.

Informationsblad om e-cigaretter och påfyllningsbehållare (pdf, 650 kB)

Varför måste jag ha ett egenkontrollprogram?

När du säljer tobak, folköl eller e-cigaretter är du enligt lag skyldig att ha ett egenkontrollprogram för din butik. Egenkontrollprogrammet ska bestå av skriftliga instruktioner som på ett tydligt sätt beskriver hur varorna ska hanteras och säljas i din butik. Det ska fungera som ett stöd för din personal och leda till en säker hantering. 

Kostar det något att göra en anmälan om försäljning av folköl, tobak eller e-cigaretter?

Vi tar ut en avgift för att handläggningen av din anmälan. Du får också betala en avgift för tillsynen av din verksamhet. I dagsläget betalar du ingenting för anmälan om försäljning av e-cigaretter eller för dess tillsyn.

Avgifter för tillståndsprövning och tillsyn

Kontakt

Telefon: 0171-62 50 00
E-post: kommunen@enkoping.se
Besöksadress: Torggatan 21
Postadress: 749 35 Enköping

Följ oss

När du besöker denna webbplats sparas viss information om ditt besök.