Livsmedelsverksamhet

Om du ska starta livsmedelsverksamhet måste du anmäla det till kommunen. Det gäller även om du bara ska driva verksamheten några dagar.

Om du inte har kommunalt vatten till lokalen måste du registrera din dricksvattenanläggning.

För att få servera alkohol behöver du ansöka om serverings­tillstånd. Behöver du ändra ventilationen i lokalen kan du behöva bygglov.

Ska du hantera brandfarlig vara måste du söka tillstånd hos räddningstjänsten.

Du kan också behöva göra en anmälan för installation av fettavskiljare.

Du måste ha tydliga rutiner för att kontrollera att din verksamhet uppfyller livsmedelslagsstiftningen, så kallad egenkontroll.

Vanliga frågor

Hur går en anmälan om registrering av livsmedelsverksamhet till?

Vad är en egenkontroll?

Egenkontroll betyder att du ska ha tydliga rutiner för att kontrollera att din verksamhet uppfyller livsmedelslagstiftningen, så att alla livsmedel är säkra att äta.

Regler och rutiner för egenkontroll

Vad gäller när jag ska starta en uteservering?

För att få ställa ut stolar och bord på en offentlig plats måste du ansöka om tillstånd hos polisen. Du bör lämna in ansökan minst tre veckor innan du planerar att öppna serveringen. Innan du lämnar in din ansökan kan du kontakta kommunen för att få information om kostnader för att hyra mark. Från dem kan du också få information om lämpliga platser, trafikregler, avspärrningar och markförhållanden. I kommunens lokala ordningsföreskrifter finns regler för bland annat skyltar, marschaller, markiser och blomsterarrangemang.

Ansök om tillstånd hos polisen för användande av offentlig plats

Kontakt

Telefon: 0171-62 50 00
E-post: kommunen@enkoping.se
Besöksadress: Torggatan 21
Postadress: 749 35 Enköping

Följ oss

När du besöker denna webbplats sparas viss information om ditt besök.