Livsmedelsverksamhet

Om du ska starta livsmedelsverksamhet måste du anmäla det till kommunen. Det gäller även om du bara ska driva verksamheten några dagar.

Om du inte har kommunalt vatten till lokalen måste du registrera din dricksvattenanläggning.

För att få servera alkohol behöver du ansöka om serverings­tillstånd. Behöver du ändra ventilationen i lokalen kan du behöva bygglov.

Ska du hantera brandfarlig vara måste du söka tillstånd hos räddningstjänsten.

Du kan också behöva göra en anmälan för installation av fettavskiljare.

Du måste ha tydliga rutiner för att kontrollera att din verksamhet uppfyller livsmedelslagsstiftningen, så kallad egenkontroll.

Vanliga frågor

Hur går en anmälan om registrering av livsmedelsverksamhet till?

Hur anmäler jag min livsmedelsanläggning?

Du ska skicka in din anmälan om registrering av livsmedelsanläggning till kommunen. Två veckor efter att du skickat in en komplett anmälan får du öppna verksamheten. En livsmedelsinspektör kommer att kontakta dig för att boka en tid för kontroll.

Vad är en egenkontroll?

Egenkontroll betyder att du ska ha tydliga rutiner för att kontrollera att din verksamhet uppfyller livsmedelslagstiftningen, så att alla livsmedel är säkra att äta.

Regler och rutiner för egenkontroll

Kontakt

Telefon: 0171-62 50 00
E-post: kommunen@enkoping.se
Besöksadress: Torggatan 21
Postadress: 749 35 Enköping

Följ oss

När du besöker denna webbplats sparas viss information om ditt besök.