Livs­medels­verksam­het

Om du ska starta en livsmedelsverksam­het, ta över en befintlig eller ändra bolagsform på verksamheten måste du göra en anmälan om registrering till kommunen. Det gäller även om du bara ska driva verksamheten några dagar.

Din anmälan om registrering måste ha kommit in till oss senast 14 dagar innan du ska starta verksamheten.

Om du inte har kommunalt vatten till lokalen måste du registrera din dricksvattenanläggning.

För att få servera alkohol behöver du ansöka om serverings­tillstånd. Behöver du ändra ventilationen i lokalen kan du behöva bygglov.

Ska du hantera brandfarlig vara måste du söka tillstånd hos räddningstjänsten.

Du kan också behöva göra en anmälan för installation av fettavskiljare.

Du måste ha tydliga rutiner för att kontrollera att din verksamhet uppfyller livsmedelslagsstiftningen, så kallad egenkontroll.

Vanliga frågor

Hur går en anmälan om registrering av livsmedelsverksamhet till?

Vad händer om jag inte skickar in en anmälan om registrering?

Livsmedelsverksamheter som har startat eller startar utan registrering riskerar att få betala en avgift som motsvarar en procent av sin årsomsättning eller lägst 5 000 kronor. Om du tar över en verksamhet utan att meddela kommunen riskerar du att få betala en sanktionsavgift som motsvarar en halv procent av årsomsättningen eller lägst 2 500 kr. Det gäller även om du byter bolagsform

Vad är egenkontroll?

Egenkontroll betyder att du ska ha tydliga rutiner för att kontrollera att din verksamhet uppfyller livsmedelslagstiftningen, så att alla livsmedel är säkra att äta.

Om egenkontroll i livsmedelsverksamhet