Underrätta om driftstörning

Har din verksamhet råkat ut för ett oväntat utsläpp, vattenskada, brand, smittutbrott eller liknande ska du så fort som möjligt underrätta kommunens miljöavdelning.

Anmälningspliktiga verksamheter enligt miljöbalken är skyldiga att snabbt underrätta kommunens miljöavdelning om större avvikelser sker. Större avvikelser kan påverka människors hälsa och miljön negativt.

Har avvikelsen precis inträffat och är akut ska du först och främst larma räddningstjänsten. Om det har skett en personskada ska du genast informera Polisen och Arbetsmiljöverket. I många fall är det viktigt att komma ihåg att meddela ditt försäkringsbolag. 

Miljöavdelningen bevakar utvecklingen av avvikelsen för att säkerställa att rätt åtgärder sätts in för att förhindra påverkan på människors hälsa och miljön.

Vanliga frågor

Vilka verksamheter måste underrätta om driftstörning?

Alla verksamheter som omfattas av miljöbalkens bestämmelser är skyldiga att underrätta kommunens miljöavdelning om driftstörning. De räknas som miljöfarliga verksamheter och kan till exempel vara verksamheter som industrier, bensinstationer, verkstäder, avloppsanläggningar, täkter, återvinningsanläggningar, lantbruk, avfallshanterare och mellanlager. Det gäller även åtgärder som sanering av förorenade områden, pålning, krossning av sten, uppläggning av muddermassor eller annat avfall.

Även verksamheter som skola, förskola, fritidshem, bassängbad, offentliga bubbelpooler och floatingtankar omfattas av underrättelsekravet. Detsamma gäller för yrkesmässiga hygienverksamheter med penetration av hud som tatuering, mikropigmentering, medicinsk fotvård, piercing och håltagning (ej Blomdahls-metoden), hudvård med lansett samt akupunktur. Exempel på driftstörningar inom skola, förskola och hygienverksamheter kan vara upptäckt av vattenskada, brand eller förorening av badvatten.

Kontakt

Telefon: 0171-62 50 00
E-post: kommunen@enkoping.se
Besöksadress: Torggatan 21
Postadress: 749 35 Enköping

Följ oss

När du besöker denna webbplats sparas viss information om ditt besök.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies. Läs mer om de cookies vi använder och hur du hanterar dem.