Olje­avskiljare och fordons­tvättar

Verksamheter som kan orsaka oljeföroreningar i avloppsvattnet ska använda oljeavskiljare för att förhindra utsläpp.

Det kan gälla platser där olja och bensin förekommer i anslutning till spill- och dagvatten, till exempel fordonstvättar, verkstäder och stora parkeringsplatser.

Innan du installerar en ny oljeavskiljare behöver du anmäla ditt byggprojekt till kommunen. Du bör också kontakta miljöavdelningen för att ta reda på om det du ska göra kräver en anmälan om miljöfarlig verksamhet.

Vanliga frågor

Behöver jag installera en oljeavskiljare?

I många fall är det bäst att välja en lösning utan avlopp. Det kan till exempel vara en ränna i golvet där eventuellt vatten kan dunsta bort.

Verksamheter som kan orsaka olje- eller metallföroreningar till avloppsvattnet ska använda oljeavskiljare för att förhindra utsläpp. Det kan gälla platser där olja och bensin förekommer i anslutning till spill- och dagvatten, till exempel fordonstvättar, gör-det-själv-hallar, motor- och servicehallar, verkstäder, garage med golvavlopp och stora parkeringsplatser.

Du kan läsa mer om vad som gäller för oljeavskiljare i vår riktlinje.

Riktlinje för oljeavskiljare

Vad gäller när jag ska starta en fordonstvätt?

I vår riktlinje för fordonstvättar kan du läsa om vad du behöver tänka på.

Riktlinje för fordonstvättar

Vilken modell och standard ska jag välja på min oljeavskiljare?

Enligt kommunens riktlinjer för oljeavskiljare ska du installera en oljeavskiljare av klass I, utformad enligt standarden SS-EN 858.

Vilken modell du ska välja beror bland annat på hur stort vattenflöde oljeavskiljaren belastas med och om vattnet innehåller kemikalier, till exempel avfettningsmedel. Det beror också på vart avloppsvattnet leds vidare. Konsulter som säljer oljeavskiljare och företag som arbetar med besiktning av oljeavskiljare kan ofta hjälpa till med dimensionsberäkningar. För vissa verksamheter, som fordonstvättar, kan det krävas att du också har en efterföljande rening efter oljeavskiljaren.

Om du är osäker på vilken lösning du ska välja kan du rådgöra med kommunens miljöavdelning.