Hur går en anmälan om miljöfarlig verksamhet till?

Här beskriver vi kort vad som händer när du anmäler miljöfarlig verksamhet till kommunen.

Processkarta miljöfarlig verksamhet

1. Du vill starta en miljöfarlig verksamhet

Om du vill starta en verksamhet som klassas som miljöfarlig, en så kallad C-anläggning, måste du anmäla det till kommunen.

Ofta behöver du träffa tjänstemän från flera av våra avdelningar eller förvaltningar, till exempel en bygglovshandläggare eller en miljöinspektör. Vi erbjuder mötesformen Dukat bord där du som är företagare får träffa tjänstemän från de myndighetsområden som just du behöver vid ett och samma tillfälle.

Om Dukat bord och hur du anmäler dig

2. Du anmäler till kommunen

Anmäl miljöfarlig verksamhet

När du har skickat in en komplett anmälan får du starta verksamheten efter sex veckor, även om du inte har fått vårt delegationsbeslut.

3. Vi granskar anmälan

När vi får din anmälan utser vi en handläggare som granskar anmälan. Om något saknas, ber vi dig om en komplettering. Ofta kommer handläggaren och besöker dig på plats.

Vi kan behöva ta kontakt med andra personer, företag eller organisationer som har rätt att få information om vad du vill göra och lämna synpunkter. Ibland behöver vi även informera i en annons i lokaltidningen. 

4. Vi skriver ett delegationsbeslut

När vi har fått in allt vi behöver i anmälan skriver vi ett delegationsbeslut som vi skickar till dig. I delegationsbeslutet står det om du får göra det som du har tänkt. Där står också vad du måste tänka på och göra för att att få driva verksamheten.

Om du inte är nöjd med vårt delegationsbeslut kan du överklaga det. 

5. Vi fakturerar

När vi har skrivit delegationsbeslutet skickar vi en faktura på avgiften.

Om våra taxor och avgifter

Med fakturan får du också ett beslut på vilken årsavgift du ska betala för den framtida tillsynen av verksamheten.

Kontakt

Telefon: 0171-62 50 00
E-post: kommunen@enkoping.se
Besöksadress: Torggatan 21
Postadress: 749 35 Enköping

Följ oss

När du besöker denna webbplats sparas viss information om ditt besök.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies. Läs mer om de cookies vi använder och hur du hanterar dem.