Avfall och farligt avfall

Här kan du läsa om regler för hur du ska hantera och sortera avfall och farligt avfall. Ska du transportera avfall måste du ansöka om tillstånd och göra en anmälan hos Länsstyrelsen.

Olika regler gäller för olika typer av avfall. Avfall kan översiktligt delas in som verksamhetsspecifikt avfall, inklusive farligt avfall, producentansvarsavfall eller hushållsavfall.

För mindre företag med små mängder avfall kan det vara svårt att hitta en bra källsorteringslösning. Därför finns det ett så kallat återbrukskort i Enköpings kommun.

Vanliga frågor

Vad är farligt avfall?

Farligt avfall har egenskaper som gör att det betraktas som farligt. Det kan till exempel vara frätande, giftigt, cancerframkallande, smittförande, explosivt eller brandfarligt. I avfallsförordningen framgår det vad som är farligt avfall.

Om farligt avfall och hur du hanterar det

Hur ska jag källsortera mitt avfall?

För vissa sorters avfall ansvarar producenterna för insamling och återvinning, till exempel förpackningar och tidningar. Vi rekommenderar att du tecknar avtal med en avfallsentreprenör som kan hämta det sorterade avfallet.

Så kan du källsortera ditt avfall

Måste jag ta emot elutrustning?

Alla butiker som säljer elutrustning är skyldig att gratis ta emot uttjänt elutrustning när konsumenten köper en ny produkt av samma typ eller med samma funktion (principen en mot en). Kraven på butiksinsamling gäller inte lösa batterier, utan endast elutrustning och batterier som är inbyggda i elutrustning.

Regler för butiker som säljer elutrustning

Kontakt

Telefon: 0171-62 50 00
E-post: kommunen@enkoping.se
Besöksadress: Torggatan 21
Postadress: 749 35 Enköping

Följ oss

När du besöker denna webbplats sparas viss information om ditt besök.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies. Läs mer om de cookies vi använder och hur du hanterar dem.