Så går torghandeln till

Här är lite praktisk information hur du går tillväga på Stora torget vid torghandel.

Lasta i och ur bilen

Du får alltid stå nära platsen för att lasta i och ur bilen under 15 minuter. Resten av tiden får du parkera på en vanlig parkeringsplats. Om du har ett specialfordon för att sälja till exempel kylda varor behöver du söka ett tillstånd hos kommunen. Kontakta kommunens kontaktcenter för hjälp.

Användning av platsen

Du får börja använda platserna tidigast en timme innan torgförsäljningen startar. Platserna ska vara städade 30 minuter efter försäljningstidens slut.

Läs lokala ordningsföreskrifter

I de lokala ordningsföreskrifterna för Enköpings kommun finns bland annat bestämmelser om lastning av varor, tider för försäljning och mindre tillfällig försäljning på offentlig plats. De lokala ordningsföreskrifterna för torghandel.

Bilden visar torgplatsernas placering på Stora torget. Det finns 36 platser på delen av torget nära Torggrillen. På delen runt fontänen får ideella föreningar, skolklasser och politiska partier ha sina platser.

På Stora torget finns möjlighet till torghandel vid gröna markeringar. Den rosa-färgade ytan är till för ideella föreningar, skolklasser och politiska partier.