Kostnader för plats på torget

Beroende på storlek finns det olika avgifter.

  • Tillfällig plats 3x6 meter: 319 kronor per dag*
  • Tillfällig plats 3x3 meter: 190 kronor per dag*
  • Fast plats 3x6 meter: 4 133 kronor per år
  • Fast plats 3x3 meter: 2 340 kronor per år
  • Icke kommersiell verksamhet, ideella föreningar, politiska partier, skolor med mera: avgiftsfritt på anvisat utrymme
  • Användning av eluttag, max 1 000 w per torgplats: 23 kronor per dag (gäller även ideella föreningar)

För information om övriga typer av uppställningar, kontakta kommunens kontaktcenter, telefon 0171-62 50 00.

* Tillfälliga torghandlare kan lösa ett rabatthäfte med biljetter för 12 torg­handels­dagar till en kostnad som motsvarar 10 torg­handels­dagar. Rabatt­biljetter får inte överlåtas till någon annan försäljare.

Kontakt

Telefon: 0171-62 50 00
E-post: kommunen@enkoping.se
Besöksadress: Torggatan 21
Postadress: 749 35 Enköping

Följ oss

När du besöker denna webbplats sparas viss information om ditt besök.