Torghandel på Stora torget

Du kan stå på torget om du vill sälja saker, visa upp någonting eller förmedla en politisk åsikt. Beroende på vad du tänker göra kan du behöva söka tillstånd.

I Enköping kan du stå på torget om du vill sälja saker, om du vill visa upp någonting eller vill förmedla en politisk åsikt. Torghandeln kan ske med fasta eller tillfälliga platser.

I Enköping är torghandel tillåten varje helgfri dag under året mellan klockan 9 och 18. På lördagar pågår torghandeln mellan 9 och 16.

Under 2020 tar vi inte ut avgifter för torghandeln. Kontakta Torggrillen för att boka en ledig plats.


Vanliga frågor

Kan vi flytta ut vår verksamhet?

För att flytta ut din verksamhet utanför din butik eller restaurang behöver du söka tillstånd hos polisen.

Polisens tillståndsenhet på polisens webbplats

Vi får sedan din ansökan och meddelar dig om det går bra och vad som du behöver tänka på. Om du har tänkt att flytta ut på trottoaren behöver du se till att människor kan gå förbi på trottoaren. Det behöver vara ett utrymme på 1,30 meter fri passage.

Hur gör jag för att komma igång med torghandel?

Du kan hyra en ledig torgplats på Stora torgets östra del eller på Kammakartorget. Kontakta Torggrillen så får du en biljett. Under 2020 kommer vi inte ta ut någon avgift för torghandeln under 2020.

Mellan vilka tider pågår torghandeln under året?

Säsongen för torghandel pågår 1 april–30 oktober. Övriga delar av året rekommenderar vi att du står där onsdag och fredag klockan 9–18 och lördag klockan 9–16.