Offentlig tillställning

Du som vill anordna en offenlig tillställning eller använda offentlig mark måste söka polistillstånd.

Hur ska jag göra?

Du som vill använda offentlig mark eller anordna en offentlig tillställning behöver söka tillstånd hos polisen.

Om offentlig tillställning på polisens webbplats

Det är bra om du först kontaktar kommunen så att din tillställning inte krockar med något annat.

Vad är en offentlig plats?

En offentlig plats är en plats som kommunen har ansvar för. Det är till exempel exempelvis gator, trottoarer, cykelvägar, torg och parker. På dessa platser gäller de lokala ordningsföreskrifterna för Enköpings kommun.

Regler och föreskrifter

Lokala ordningsföreskrifter för Enköpings kommun

Riktlinjer för bland annat buller vid offentliga tillställningar