Villkor för nytto­parkerings­tillstånd

För att du ska kunna få ett nyttoparkerings­tillstånd gäller särskilda villkor.

Ditt fordon behöver uppfylla någon av punkterna nedanför:

  • Fordonet har en fast inredd arbetsplats för installation eller reparation av fast egendom eller tyngre lös egendom.
  • Fordonet är nödvändigt för transport och förvaring av verktyg och material vid installation i fast egendom, men inte för nybyggnation eller större ombyggnad.
  • Fordonet används för renhållning av fastigheter.
  • Fordonet används för arbetsledning för personal i grupperna i punkterna här ovanför.
  • Fordonet används för budsändning.
  • Fordonet används för inspektion.
  • Att du i övrigt kan bekräfta att uppställning är nödvändig för arbetets utförande.
  • Fordonet används i vissa verksamheter inom den offentliga sektorn.

Generellt gäller att fordonet ska ha en avgörande betydelse för arbetets utförande och att det används i betydande omfattning.